bilka esbjerg.jpg Arkivbillede 28.09.2012

Førtidspensions- og fleksjobsreform: Høringssvar fra LEV

Regeringen har haft forslag til lovændringer i forbindelse med førtidspension- og fleksjobreform i offentlig høring. I Landsforeningen LEVs høringssvar sættes der især fokus på behovet for sikring af de såkaldte åbenlyse pensionssager. Kommunerne må ikke få tilskyndelser til at sætte ressourceforløb i gang, som man på forhånd kan se vil ende med en tilkendelse af førtidspension.

"… kendetegnende for langt de fleste mennesker med udviklingshæmning [er], at de ikke vil have skyggen af realistisk chance for at blive helt eller delvist selvforsørgende på det ordinære arbejdsmarked - heller ikke efter reglerne om fleksjob."

Denne konstatering er udgangspunktet for LEVs høringssvar på det samlede lovforslag, som skal ende med at blive til førtidspensions- og fleksjobreformen. Høringssvaret fokuserer helt overvejende på den del af lovforslaget, som vedrører reformen af førtidspensionen.

I høringssvaret udtrykker LEV bl.a. bekymring for, hvorvidt kommunerne får alt for stærke økonomiske tilskyndelser - via den statslige refusion - til at igangsætte de såkaldte ressourceforløb, også selvom, der reelt er tale om åbenlyse pensionssager.

"… den ikke tilsigtede effekt [kan blive], at kommunerne igangsætter udsigtsløse ressourceforløb for unge, der rettelig burde tildeles førtidspension som en åbenlys sag. Denne udvikling kan ikke være i lovgivers interesse.", skriver LEV bl.a. i høringssvaret.

LEV foreslår på denne baggrund en justering hvor det sikres, at kommunerne ikke får lov at beholde den økonomiske gevinst, hvis Det Sociale Nævn - jo desværre ofte efter lang tids sagsbehandling - omgør en afgørelse om ressourceforløb, til en tilkendelse af førtidspension.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap