url.jpg 20.09.2012

Fradømt retten til internet og telefon

Tirsdag faldt der dom i en meget omtalt straffesag mod en mand med udviklingshæmning. Han blev dømt for besiddelse af børnepornografi og trusler mod børn via internettet. Dommen betyder blandt andet, at manden ikke må bruge telefon og internet uden at være under opsyn af personalet på Kofoedsminde, hvor han bor.

Det opsigtsvækkende ved dommen er, at den dømte både har fået konfiskeret sin PC, og at han ikke længere må benytte telefon eller internet, uden at personalet overvåger ham. Dette kan man gøre i forhold til indsatte i landets fængsler, men hidtil har man ikke foretaget den slags indgreb i privatlivet over for personer, der er dømt til behandling i botilbud - åbne såvel som lukkede.

Årsagen til at det ikke har været muligt at foretage den slags indgreb i privatlivet er, at disse tilbud drives efter Serviceloven. Og i Serviceloven er der ikke hjemmel til denne form for indgreb. Heller ikke selvom der - som i dette tilfælde - er stor risiko for, at den pågældende begår overgreb eller andre alvorlige forbrydelser.

LEVs landsformand, Sytter Kristensen, tager dommen til efterretning. Hun har ikke læst selve dommen, men udtaler på baggrund af omtalen i medierne:

- Selvfølgelig skal man kunne forebygge overgreb som dem, den dømte tilsyneladende har foretaget, mens han var på Kofoedsminde. Det kan man i forhold til andre, som dømmes i denne slags sager - og så mener jeg, at det skal være det samme i forhold til mennesker med udviklingshæmning, der er dømt til behandling.

- For mig at se består opgaven for ledelse og personale på Kofoedsminde nu i at finde de pædagogiske metoder, der gør det muligt for den dømte fortsat at have kontakt med omverdenen, men uden at han kan krænke børn eller andre. Med mit kendskab til Kofoedsminde, så er jeg sikker på, at de kan løfte denne vanskelige opgave på en betryggende måde.

I Danmark kan man ikke idømmes fængsel, hvis man bliver erklæret for straf-uegnet. Man bliver i stedet dømt til behandling i et almindeligt botilbud eller i landets eneste lukkede botilbud for dømte med udviklingshæmning, Kofoedsminde. Praktisk taget alle udviklingshæmmede, som dømmes for en lovovertrædelse i Danmark, får en sådan behandlingsdom.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap