her går det glat - når fortidspension er det soleklare svar.jpg 05.09.2012

Ny pjece - Her går det glat - Når førtidspension er det soleklare svar

Regeringen, Venstre, De Konservative og Liberal Alliance indgik lige før sommerferien forlig om førtidspension og flexjob. For mennesker med udviklingshæmning og deres familier, er det især spørgsmålet om de såkaldte åbenlyse pensionssager, som er i spil. LEV udgiver nu en pjece, som vise hvornår en pensionssag går galt - og hvornår den går glat.

I hele optakten til reformen er vi gang på gang er blevet tudet ørene fulde med slogan'et om, at der fremover ikke skal gives førtidspension til mennesker under 40 år. Men selvfølgelig skal der det. Der vil også efter reformen (januar 2013) være mennesker, hvor det er åbenlyst, at de skal tilkendes en førtidspension allerede fra de fylder 18 år. Det gælder langt, langt de fleste unge med udviklingshæmning.

De 'glatte sager'
De åbenlyse - eller såkaldte 'glatte sager' - har ikke fyldt meget i den offentlige debat. Alligevel er det via en målrettet indsats fra blandt andre LEV lykkedes at få politikerne til at erkende, at der også fremover vil være mennesker under 40 år, som skal have førtidspension. Det er ligeledes erkendt at mennesker med udviklingshæmning er en vigtig del af denne gruppe.

Det arbejde kan vi se frugten af i forligsteksten om førtidspensions- og flexjobereformen: "Personer, der er så syge eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det er helt åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen, er undtaget fra ressource-forløb og skal stadig kunne tilkendes førtidspension. Det kan fx være borgere med en betydelig nedsat funktionsevne som følge af udviklingshæmning, personer med en alvorlig hjerneskade eller en person med alvorlige lidelser, hvor de medicinske behandlingsmuligheder er udtømte eller udsigtsløse, og hvor prognosen er kort levetid, eller at sygdommen er hastigt accelererende." (side 4 i forligsteksten)

Hvordan bliver praksis?
Men selvom lovgiverne i Folketinget er klare i mælet, så er der stadig grundt til at være meget opmærksom på, hvordan kommunerne vil omsætte de nye regler i praksis når reglerne træder i kraft.

Som det fremgik af LEV Bladet fra juli måned, så er der desværre meget som tyder på, at der er kommuner, som har sat behandlingen af alle pensionssager i stå, fordi de vil afvente ændringen af reglerne. Det er klart ulovligt, og det er samtidigt et billede på problemerne med at omsætte lovgivningens reelle intentioner og bogstav i den kommunale virkelighed.

LEV vil derfor sørge for at følge udviklingen tæt. Men vi vil også gerne hjælpe til med at forebygge problemerne, og derfor har vi udarbejdet en pjece om de åbenlyse eller 'glatte' sager. Den beskriver to sagsbehandlingsforløb i forbindelse med tilkendelse af førtidspension. Det ene går helt galt - det andet går glat. Håbet er, at pjecen kan styrke fokus og anvendes LEVs lokale arbejde. Dels som grundlag for diskussioner, dels i dialogen med de kommunale sagsbehandlere, i handicaprådet osv.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap