ledsageordning - born unge foraeldre.jpg 20.09.2012

Pjecer om ledsageordning for børn og unge

Ledsageordningen blev tidligere i år udvidet til også at omfatte 12 til 15-årige børn og unge med handicap. I en ny pjece fra Socialstyrelsen kan man læse mere om ordningen.

Sammen med sin ledsager kan de unge tage til fritidsaktiviteter, i biografen eller hænge ud med vennerne, hvis de ikke kan tage alene ud på grund af fysisk eller psykisk handicap.

Ledsageordningen giver altså de unge mulighed for selv at deltage i aktiviteter, uden de skal være afhængige af, at deres forældre eller søskende følger dem. Kommunen skal tilbyde en ledsageordning, hvis den unge er inden for målgruppen. Man kan få op til 15 timer om måneden.

Socialstyrelsen har nu lavet to pjecer om den nye udvidede ordning. Den ene pjece er målrettet kommunerne, mens den anden er målrettet de unge selv og deres forældre.

I pjecen til de unge og deres forældre, som kan downloades her, kan man blandt andet læse mere om:

  • hvem, der kan få en ledsager
  • hvad du kan bruge din ledsager til
  • hvor mange ledsagertimer, du kan få
  • hvem, der betaler for din ledsager
  • hvad din ledsager skal kunne
  • hvordan du søger en ledsager

LEVs landsformand, Sytter Kristensen, er glad for at også børn og unge med handicap nu kan få ledsagelse:

- Muligheden for ledsagelse for børn med handicap fra 12 år er rigtig positivt. Der er også 12-15 årige med udviklingshæmning, som kan have glæde af at komme rundt i byen eller være sammen med venner, uden at forældrene absolut skal være til stede.

- Det er rigtig fint at Socialstyrelsen gør opmærksom på den nye ledsageordning for de 12-15 årige. Både over for de unge og forældrene og over for kommunerne.

Man skal huske, at kommunerne får penge med fra staten til at løse opgaven med ledsageordningen. Så den sædvanlige undskyldning med dårlig økonomi dur altså ikke her.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap