dh-logo.jpg 02.04.2013

DH evaluerer kommunalreformen

Giv DH din mening! Hvad har kommunalreformen betydet for personer med handicap? Danske Handicaporganisationer, DH, har brug for dine oplevelser af reformens konsekvenser! Vær med til at styrke DHs arbejde ved at deltage i en kort spørgeskemaundersøgelse.

Politikerne på Christiansborg er lige nu ved at evaluere konsekvenserne af kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007 og medførte store ændringer på handicapområdet. Ikke mindst for mennesker med udviklingshæmning.

De store evalueringsrapporter, der nu er i høring, har desværre ikke undersøgt, hvordan borgerne har oplevet reformen. DH har her mulighed for at tilføre evalueringen et væsentligt ekstra aspekt. For at få indflydelse på den politiske proces har DH derfor stort behov for mere viden om, hvordan personer med handicap oplever konsekvenserne af kommunalreformen.

Til det formål har DH udarbejdet et spørgeskema, som de gerne vil have så mange personer med handicap som muligt til at besvare. Hvis du er pårørende til en person med handicap, som har vanskeligt ved selv at udfylde skemaet, skal du angive "pårørende" i bemærkningsfeltet på spørgsmål 4 samt angive typen af handicap.

Resultaterne skal bruges i DHs arbejde med at påvirke den politiske proces, så der kommer fokus på de problemer, der enten er opstået eller ikke blevet løst med kommunalreformen.

DH vil gerne have svar på spørgeskemaet senest søndag den 7. april 2013. De  holder dog systemet åbent så længe den politiske proces ifm. evalueringen er i gang, så senere svar er også meget velkomne.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap