socialstyrelsen.png 17.04.2013

Ny undervisningspakke om medborgerskab

Socialstyrelsen har udviklet en undervisningspakke om emnet medborgerskab. Undervisningspakken skal bidrage til, at personer med kognitive funktionsnedsættelser får mulighed for at tilegne sig viden om egne rettigheder og deres muligheder for at udøve dem i praksis.

Undervisningspakken er udviklet i samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner for unge og voksne med kognitive funktionsnedsættelser.  Pakken består af et 4-ugers undervisningsforløb, som er struktureret i fire temaer:

  • Individ og rettigheder
  • Aktiv samfundsborger
  • En del af samfundslivet
  • Demokrati og indflydelse

Undervisningspakken henvender sig til undervisere, pædagoger og andre, der varetager opgaver i forhold til undervisning af unge og voksne med kognitive funktionsnedsættelser. Det kan være på STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse), VSU (voksenspecialskoler), værksteder, højskoler mv.

Yderligere informationer:
Konsulent og koordinator
Anne Skov
Tlf.: 4193 2505

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap