17.04.2013

Tandplejestuderende laver video om mundhygiejene

Tre tandplejerstuderende fra Købehavns Universitet blev i forbindelse med bachelor-projekt opmærksomme på, at der ikke fandtes en instruktionsvideo eller manual for handicaphjælpere.

De tre tandplejerstuderende, Isabella, Fie og Naja, besluttede derfor at selv at lave en instruktionsvideo. De skriver selv følgende om begrundelsen for at de lavede videoen.

Instruktion i mundhygiejne på handicappede
Vores problemstilling var, at plejepersonale ikke får nok uddannelse og instruktion i mundhygiejne på andre.

Vi fandt ud af, at der ikke var nogen instruktionsvideo tilgængelig om emnet, og netop video mener vi er den mest pædagogiske tilgang til at instruere plejepersonale. Vi besluttede derfor at lave en video indeholdende de emner, vi fandt mest relevante for størstedelen af det plejepersonale, som hjælper handicappede med varetagelsen af mundhygiejne, både privat og på bosteder.

Vores primære målgruppe er fysisk og/eller intellektuelt funktionsnedsatte. Vores intention er at forbedre denne målgruppes mundhygiejne, da det primært er denne gruppe, som behøver hjælp til varetagelsen af deres mundhygiejne. Vi ønsker, at den hjælp handicappede får til deres mundhygiejne fra plejepersonalet er så optimal og professionel som overhovedet muligt.

Filmen er henvendt til alt plejepersonale, herunder SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter, sygeplejersker, pædagoger og ufaglærte, det gælder både dem, som er ansat privat og på bosteder.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap