annette vilhelmsen foto helle moos2.jpg Foto: Helle Moos 14.08.2013

LEV byder ny minister velkommen

Landsforeningen LEVs formand, Sytter Kristensen, har i et brev budt den nye social-, børne- og integrationsminister velkommen.

I brevet gør Sytter Kristensen også opmærksom stigende antal bekymrende meldinger som LEV får fra sine kredse. Især lægger hun vægt på det hun kalder "institutionernes genkomst".

'En af de mest bekymrende tendenser er det som jeg ved tidligere lejligheder har kaldt 'institutionernes genkomst'. Det handler dels om, at stadigt flere kommuner i disse år bygger nye, store og meget institutionslignende boliger til mennesker med udviklingshæmning. Nogle gange med helt op til 60 eller 80 beboere under samme tag'

Brevet rundes af med en opfordring til at være med til at standse denne udvikling og med håbet om et godt og tillidsfuldt samarbejde.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap