annette vilhelmsen foto helle moos2.jpg Foto: Helle Moos 30.08.2013

LEV til møde med ny socialminister

Torsdag var LEVs landsformand, Sytter Kristensen, til møde med den nye social- børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen. På mødet blev blandt andet drøftet den urimelige brugerbetaling i forbindelse med ferier og de nye mega-botilbud som flere kommuner opfører i disse år.

LEVs formand, Sytter Kristensen er glad for, at det så hurtigt kunne lade sig gøre at finde tid i den nye social- børne- og integrationsministers kalender:

- Det var et behageligt møde, hvor jeg synes, vi fik drøftet nogle af de aktuelle sager som vi har forsøgt at rejse i LEV. Annette Vilhelmsen lyttede til vores synspunkter, og jeg sidder bestemt tilbage med en opfattelse af, at hun vil arbejde på reelle løsninger.
- I forhold til den ulovlige brugerbetaling på udviklingshæmmedes ferie, så var meldingen, at ministeren ville drøfte løsninger med KL inden for det såkaldte partnerskab. Det ser jeg meget frem til - for det er klart, at vi må forvente andet end bare en drøftelse af problemerne, udtaler Sytter Kristensen

Der var i juni måned en del debat om den ulovlige og ekstremt høje brugerbetaling, som mange mennesker med udviklingshæmning opkræves i forbindelse med ferier, udflugter mv. Der kan fx være tale om helt op imod 20.000 kr. for 5 dage i sommerhus i Danmark, fordi borgerne opkræves for udgifterne til det pædagogiske personales løn. LEVs landsformand havde blandt andet et indlæg i Dagbladet Politiken, hvor hun påpegede det urimelige i situationen - og efterfølgende skrev hun direkte til den daværende social- og integrationsminister Karen Hækkerup.

Ansvaret for at stoppe de nye mega-institutioner
Ministeren og LEVs landsformand nåede også at drøfte LEVs dybe bekymring for de nye, store og institutionslignende botilbud for udviklingshæmmede, som aktuelt opføres i flere kommuner. Sytter Kristensen oplevede, at den nye minister lyttede til vores synspunkter, og at hun erkendte sit ansvar som handicapkoordinerende minister:

- Jeg tror, at det lykkedes at illustrere for Annette Vilhelmsen, hvorfor de nye mega-institutioner er den helt forkerte vej at gå her i 2013. Byggerier som Katrinehaven, som vi netop har beskrevet i LEV Bladet, er i strid med handicappolitiske værdier og principper.
- Men jeg oplevede også, at ministeren kunne se det paradoksale i at blive ved med at bygge og drive noget, der mest ligner fortidens total-institutioner, samtidigt med, at alle taler om rehabilitering.
- En del af ansvaret for at sætte en stopper for disse nye mega-institutioner ligger hos Carsten Hansen i By- og boligministeriet, men Annette Vilhelmsen er handicapkoordinerende minister, så hun har en vigtig opgave her, siger Sytter Kristensen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap