hækkerupvilhelmsenwww.jpg Foto: Claus Bjørn Larsen og Helle Moos 09.08.2013

Ny socialminister har masser at tage fat på

Karen Hækkerup har på mange måder været en handlekraftig og inddragende social- og integrationsminister. Vi må have de samme forventninger til Annette Vilhelmsen, som nu efterfølger hende på posten. Det er den umiddelbare reaktion fra LEVs landsformand på den ministerrokade som Helle Thorning-Schmidt lancerer i dag.

Ministerrokaden indebærer udskiftning på flere poster i regeringen. Men det er især udskiftningen i Socialministeriet, som kan få betydning for mennesker med udviklingshæmning og Landsforeningen LEV.

SF's formand Annette Vilhelmsen bliver ny social-, børne- og integrationsminister. Hun overtager dermed Socialministeriet fra Karen Hækkerup (S), der bliver ny fødevareminister. Mette Gjerskov (S) stopper som fødevareminister og forlader regeringen.

Anerkendelse til Karen Hækkerup
LEVs landsformand synes, at der er grund til anerkendelse af Karen Hækkerups indsats som social- og integrationsminister i de små to år hun har bestredet posten. Hun siger:

- Jeg synes, at hendes mest markante resultat er vedtagelsen af tilsynsreformen, som træder i kraft ved årsskiftet. Efter årevis med den ene skandalesag efter den anden - også i forhold til voksne udviklingshæmmede - skete der endelig noget. Jeg tror tilsynsreformen vil styrke kvaliteten på socialområdet. Og det er især Karen Hækkerups fortjeneste.

- Karen Hækkerup har også været en dialogorienteret socialminister. Hun har lyttet og haft viljen til dialog. Det er efter min mening vigtige egenskaber som socialminister.

- Karen Hækkerup og jeg har langt fra været enige om alt. Tænk bare på den såkaldte 'præcisering' af retssikkerhedsloven, der har betydet ,at de kommunale serviceniveauer og økonomi skal tillægges mere vægt, siger Sytter Kristensen.

Partiformand som socialminister
Samlet set mener Sytter Kristensen, at der er en tung arv at løfte efter Karen Hækkerup. Men med Annette Vilhelmsen får vi en partiformand som socialminister. Det mener LEVs landsformand er ret enestående:

- Det er altid lidt irriterende, når der kommer en ny socialminister. Man skal på mange måder starte forfra med en række emner.

- Men jeg synes også, at der er perspektiver i, at vi nu får en af regeringens tre partiformænd som socialminister. Området kan få mere vægt og opmærksomhed, og det er tiltrængt.

- Anette Vilhelmsen har jo masser af opgaver at tage fat på i sit nye ministerium. Vi har fx stigende problemer med retssikkerheden for mennesker med udviklingshæmning, der har svært ved selv at forsvare deres rettigheder over for kommunerne. De bliver i urimelig grad taberne i kommunernes massive besparelser.

- Og så skal Annette Vilhelmsen jo sætte Tilsynsreformen i søen i praksis. Den opgave må bare ikke svigtes, siger Sytter Kristensen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap