ankestyrelsen_hjemmeside.jpg 05.08.2013

Voldsomme ventetider i Ankestyrelsen

16.500 verserende socialsager er pr. 1. juli overgået til ny myndighed - nemlig fra de Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnene til Ankestyrelsen. Det har medført massive ventetider. "Paradoksalt - men desværre præcis som LEV forudsagde", siger LEVs landsformand Sytter Kristensen.

Beskæftigelsesankenævnene og De Sociale Nævn i de fem statsforvaltninger er nedlagt pr. 1. juli i år. Ankestyrelsen har overtaget alle sagerne fra nævnene som følge af en ny struktur for ankesystemet på det sociale- og beskæftigelsesmæssige område fra statsforvaltningerne. Et af de vigtigste mål med den nye struktur var kortere sagsbehandlingstider.

Der er fulgt personale med til sagerne i Ankestyrelsen, men samtidig står styrelsen overfor en større omorganisering, herunder at flytte det personale, der kommer fra statsforvaltningerne. Styrelsen beklager på sin hjemmeside, de lange sagsbehandlingstider. Borgerne i de 16.500 sager, som Ankestyrelsen har overtaget har netop modtaget brev fra styrelsen, hvoraf det fremgår, at sagsbehandlingstiden kan være helt op til 11 måneder.

Regeringen burde have lyttet
LEVs landsformand, Sytter Kristensen, er bekymret for udviklingen i sagsbehandlingstiderne:
- Bag disse mange klagesager finder man ofte mennesker i en meget vanskelig situation. Her er ventetider på op til et år altså en selvstændig belastning.
- Situationen er paradoksal - men desværre præcis som LEV forudsagde. I høringssvaret til lovforslaget lagde vi stor vægt på økonomien i overgangsperioden. Al erfaring siger, at der er brug for ekstra økonomi i forbindelse med den slags store omstruktureringer. Det burde Regeringen have lyttet til. Det er ikke rimeligt, at mennesker, som i forvejen er under pres, skal lide under omorganiseringen af klagesystemet. Men det kommer de til nu, siger Sytter Kristensen.

I høringssvaret til Økonomi- og Indenrigsministeriet tilbage i januar i år skrev LEV blandt andet:
"Effektiviseringspotentialet må ikke overvurderes - sådan som det stort set altid sker i forbindelse med statslige omorganiseringer. Ellers vil reformen ikke kunne realisere sine målsætninger om styrket kvalitet og kortere sagsbehandlingstider"

LEVs landsformand understreger, at hun ikke mener, at man kan klandre medarbejderne i Ankestyrelsen. Ansvaret ligger hos de politikere, som vedtog reformen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap