sytter_lille.bmp 18.12.2013

Fra Rebild, Møllen og Henriette – til tilsynsreform og nyt KLAP-projekt

Vi nærmer os julen og årsskiftet og dermed jo også en anledning til at gøre status over det forgangne år. Og der har så sandelig været tryk på over hele linjen. I mange LEV-kredse og kommunale handicapråd har man bakset med den ene barske forringelse af vilkårene for mennesker med udviklingshæmning efter den anden.

I januar måned fik Asbjørn With velfortjent den fornemme Cavlingpris. Den fik han for en lang række artikler om den forfærdeligt ringe indsats og sagsbehandling, som Rebild Kommune ydede til udsatte børn og unge og til familier med børn med handicap. Og den slags historier var der desværre masser af i 2013.

I april måned kunne Berlingske eksempelvis berette om omsorgssvigt, indespærring, ulovlig magtanvendelse og videoovervågning af beboere i det private bosted Møllen. Beboerne, som har betydelige udviklingshandicap, var Københavns Kommunes ansvar - men trods adskillige advarselslamper reagerede kommunen ikke. Konsekvensen var, at beboerne blev efterladt under disse fuldkommen uacceptable forhold i årevis.

I 2013 stiftede vi også bekendtskab med Henriette-sagen, hvor Køge Kommune, uden hensyntagen til gældende regler, flyttede en 44-årig kvinde med udviklingshæmning på ældreplejehjem. Og sagen om 18-årige Natasja, som blev ramt af Odense Kommunes absurde udlægning af fleks- og førtidspensionsreformen. Kommunen ville ikke bevilge førtidspension til Natasja, selvom hun har så omfattende handicap, at ingen er i tvivl om, at hun aldrig kommer til at klare sig på arbejdsmarkedet.

Listen er langt fra udtømmende - og hertil kommer jo også de mange lokale sager om omfattende besparelser og krænket retssikkerhed, som mange af LEVs lokale tillidsfolk har bakset med i det forløbne år.

Men selvfølgelig er det ikke kun op ad bakke - og det var det heller ikke i 2013. Jeg vil især fremhæve tre markante politiske sejre, som vi i LEV længe har arbejdet for:

  • Godkendelses- og tilsynsreformen, som træder i kraft ved årsskiftet, vil medføre et mere systematisk og uvildigt tilsyn med blandt andet botilbud til mennesker med udviklingshæmning.
  • En ny og mere specialiseret pædagoguddannelse, der vil betyde, at fremtidens pædagoger er bedre rustede til de vigtige opgaver med at yde en kvalificeret indsats for børn, unge og voksne med udviklingshæmning.
  • Fortsættelse af LEVs KLAP-projekt, der betyder, at stadig flere mennesker med udviklingshæmning og med andre handicap får bedre muligheder på arbejdsmarkedet.

Tilsynsreformen og den nye pædagoguddannelse er eksempler på, at regeringen faktisk godt kan træde i karakter og handle med ny lovgivning. Men sådan går det desværre ikke hver gang. Det er der i hvert fald to bekymrende eksempler på:

  • Evalueringen af kommunalreformen, som vi fik i foråret, erkendte, at reformen har udtyndet den specialiserede viden og indsats på blandt andet handicapområdet. Men regeringens svar er helt utilstrækkeligt, og jeg frygter, at afspecialiseringen vil fortsætte de kommende år.
  • Den handicappolitiske handlingsplan, som regeringen lancerede i oktober, rummer mange sympatiske visioner og projekter. Men den er samtidigt et eksempel på, hvordan regeringen fortier kommunernes genopfindelse af fortidens kæmpeinstitutioner til mennesker med udviklingshæmning. Institutioner, som for eksempel det nybyggede Katrinehaven med 60 beboere under samme tag, som vi beskrev i LEV Bladet i juni måned.

Her står vi tilbage med billedet af en regering, som måske nok siger meget af det rigtige, men som savner viljen til at sætte effektiv handling bag. Så der er masser at tage fat på i 2014. Du kan allerede nu hjælpe med at sprede budskabet om, at institutionerne er fortidens løsning - ikke fremtidens. Det kan du gøre ved at sende LEVs julekort, som netop har dét som tema i år, til venner, bekendte og forretningsforbindelser fra LEVs hjemmeside.

Leder fra LEV Bladet 8, 2013

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap