jpaarhus26122013.jpg Fra JP.dk 27.12.2013

Kommunerne har taget ferien fra de udviklingshæmmede

Udviklingshæmmede er i årevis af kommunerne blevet afkrævet ulovlig brugerbetaling på tusindvis af kroner.

Indlæg af Sytter Kristensen i JP Aarhus

Bolette Juhl havde 19/12 et læserbrev i JP Aarhus om situationen for hendes søster, der er udviklingshæmmet, og som ikke længere har mulighed for at komme på ferie. Bolette Juhl mener, at der må være tale om et lovindgreb, og at Landsforeningen LEV har støttet dette indgreb. Den misforståelse vil jeg gerne rette.

Mange udviklingshæmmede mennesker har et handicap, der betyder, at de er ude af stand til at klare sig selv på en meget stor del af livets områder. Derfor har vi som samfund besluttet, at de gratis skal ydes den nødvendige hjælp, så de kan få en anstændig tilværelse med indhold og udvikling. Det er et helt fundamentalt samfundsansvar i et anstændigt velfærdssamfund. Alligevel er udviklingshæmmede i årevis blevet afkrævet ulovlig brugerbetaling på tusindvis af kroner - herunder betaling af lønudgiften til det personale, som skal yde den nødvendige pædagogiske ledsagelse. I mange tilfælde bliver regningen 20.000 kr. for fem dage i et sommerhus.

Brugerbetalingen er ulovlig, fordi hverken loven eller den såkaldte kommunalfuldmagt giver hjemmel til at opkræve betaling på den type social indsats. Nu erkender stadig flere kommuner, herunder også Aarhus Kommune, at brugerbetalingen er ulovlig, men undskyldningen er en ret besynderlig julegave: afskaffelse af al ledsagelse under ferie. Helt som Bolette Juhl beskriver konsekvenserne for hendes søster.

Ganske lille rådighedsbeløb
Der er således ikke tale om noget lovindgreb. Der er tale om årelange kommunale lovbrud, som nu gradvist er ved at blive anerkendt. LEV har længe forsøgt at få stoppet brugerbetalingen. Selvom der måske findes nogle udviklingshæmmede, som har råd til at betale den ekstremt høje brugerbetaling, så er det langt fra de fleste. Mange har et ganske lille rådighedsbeløb, når de faste udgifter er betalt, bl.a. på grund af meget høje huslejeudgifter.

Der er også en mere principiel begrundelse for LEV's modstand mod brugerbetalingen. Vi mener ikke, at den grundlæggende hjælp til mennesker med handicap skal afhænge af pengepungens størrelse, og det er jo entydigt konsekvensen her. Tilmed på en måde, der betyder, at brugerbetalingen bliver højere, jo større dit handicap er. For jo større handicap - jo mere behov for hjælp.

Det holder da ikke i et velfærdssamfund som det danske. Krise eller ej. Udviklingshæmmede skal naturligvis have den nødvendige pædagogiske ledsagelse gratis - også når det handler om et minimum af ferie.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap