henriette mistede sit hjem3.jpg 11.12.2013

LEV kræver stop for ulovlig omgang med borgernes boliger

I det seneste nummer af LEV Bladet fortalte vi historien om 44-årige Henriette Rasmussen fra Køge. Hun blev anbragt på et ældreplejehjem og mistede sit hjem i sit botilbud, fordi kommunen så stort på hendes ret til sin egen bolig. Henriettes sag er ikke enestående - LEVs rådgivning har oplevet en bekymrende stigning i antallet af henvendelser om denne slags sager. Derfor har LEVs landsformand nu skrevet til social-, børne- og integrationsministeren.

LEV rådgivning har de seneste to år oplevet en kraftig vækst i sager om flytninger. Det drejer sig om henvendelser fra pårørende til udviklingshæmmede, hvor kommunen forsøger at flytte deres pårørende uden respekt for borgerens ret til sin egen bolig - og uden at iagttage gældende regler om flytning uden samtykke, fritvalgsbestemmelserne mv.

Frem til sidst i 2011 modtog rådgivningen cirka en håndfuld af denne type sager årligt - men i både 2012 og 2013 har rådgivningen modtaget cirka 50 om året. I sagerne er det tydeligt, at kommunen ikke har oplyst de berørte borgere og deres pårørende om deres rettigheder

LEVs landsformand, Sytter Kristensen, har nu skrevet til social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen, hvor hun udtrykker bekymring for, at henvendelserne kun er 'toppen af isbjerget':

"Vi kan konstatere, at kun en mindre andel af de berørte borgere og deres pårørende henvender sig til LEVs rådgivning i disse sammenhænge (…). Dette indikerer dels, at der er betydeligt flere 'flyttesager', end dem vi modtager i LEVs rådgivning, dels at meget få vælger at anke."

Derfor opfordrer hun social-, børne- og integrationsministeren til at tage initiativer, som kan beskytte mennesker med udviklingshæmning mod at blive flyttet af deres kommune:

"Denne udvikling er alarmerende. Det håber jeg, at du er enig med mig i - og jeg ser derfor frem til, at du handler. Det kunne for eksempel være en indskærpelse over for kommunerne af de gældende regler og en egentlig undersøgelse af problemets omfang og karakter."

> Læs LEV Bladets artikler om Henriette Rasmussen

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap