21.02.2013

Kvalitetsstandard om aflastning dømt ulovlig

Det var ulovligt, da Kalundborg Kommune fastsatte et loft på 70 aflastningsdøgn til familier med handicappede, voksne familiemedlemmer. Det har Tilsynet ved Sjællands Statsforvaltning afgjort. En vigtig afgørelse siger LEVs landsformand. Ikke mindst hvis kommunen også omsætter Tilsynets kritik i sin konkrete sagsbehandling.

"Kalundborg Kommune har handlet i strid med serviceloven ved i kvalitetsstandarden at fastsætte et loft for aflastning på 70 døgn om året". Så klart og tydeligt skriver Tilsynet ved Sjællands Statsforvaltning i sin afgørelse.

Kort fortalt så handler sagen om, at Kalundborg Kommune i forbindelse med dette års budgetforhandlinger vedtog et loft på blot 70 aflastningsdøgn efter servicelovens § 84, dvs. aflastning til familier der har et ofte multihandicappet voksent barn boende hjemme. I praksis er de 70 døgn udtryk for langt mindre på grund af en særlig beregningsmodel, som Kalundborg benytter.

Beslutningen i byrådet fik hurtigt konsekvenser. Familier, som hidtil havde fået optil omkring 200 aflastningsdøgn, fik pludselig beskåret deres aflastning til 70 døgn. Med en sjælden hastighed traf Kalundborg Kommune en række nye afgørelser - men helt uden nogen egentlig konkret og individuel sagsbehandling. Kommunens argument for den voldsomme beskæring af aflastningen var tydeligvis udelukkende vedtagelsen af det nye serviceniveau.

Både TV2 Øst og Nordvestnyt har i en række artikler og indslag beskrevet de berørte familiers situation.

LEV skrev til Socialministeren
LEVs landsformand Sytter Kristensen har fulgt sagen om Kalundborg Kommunes aflastningsloft i længere tid. Hun har løbende været i dialog med nogle af de pårørende, og i december 2012 henvendte hun sig i et brev til socialminister Karen Hækkerup om sagen.

I brevet til ministeren konstaterer landsformanden, at Kalundborg Kommunes kvalitetsstandard er formuleret selvmodsigende: "Formuleringen af Kalundborg Kommunes serviceniveau for aflastning efter § 84 er præget af modsatrettede budskaber. I beskrivelsen af serviceniveauet signaleres dels, at der er tale om et loft, dels at der foretages konkrete og individuelle vurderinger. (…)Det [henvisningen til konkrete og individuelle vurderinger] kan da kun karakteriseres som et absurd paradoks, hvis formål alene er at 'dække en flanke' i relation til kravene til den sagsbehandling, som skal ligge til grund for denne type afgørelser."

Tilsynets afgørelse - og hvad så?
Kalundborg Kommune har reageret på Statsforvaltningens kritik af loftet på 70 døgn. I en pressemeddelelse fra kommunen udtaler social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør Henrik Hauschildt Juhl: "Vi tager Tilsynets vurdering til efterretning og fremsætter en sag til kommunalbestyrelsen om at tilpasse formuleringen i vores kvalitetsstandard. Hvordan standarderne præcist bliver formuleret fremover, skal kommunalbestyrelsen beslutte på et af dets kommende møder."

Sytter Kristensen glæder sig over at den meget klare udtalelse fra Tilsynet. Hun håber, at Kalundborg Kommunes politikere har forstået lektien, og at de loyalt vil rette ind efter lovgivningen:

- Men det er ikke nok med en ændring af formuleringer i en kvalitetsstandard. Det skal også omsættes i de konkrete afgørelser for borgerne. De familier, som allerede har fået deres aflastning beskåret med direkte eller indirekte henvisning til den ulovlige kvalitetsstandard, skal naturligvis have en helt ny afgørelse. Og denne gang skal den baseres på ordentlig, konkret og individuel sagsbehandling, udtaler landsformanden.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap