astrid_krag.jpg 27.02.2013

Sundhedsminister: Alle har lige ret til sundhedsbehandling

I oktober 2012 bragte Ekstra Bladet en reportage om femårige Beatrice, der ikke kunne få transplanteret et nyt hjerte. Begrundelsen var, at hun er udviklingshæmmet. Det fik formændene for DH og LEV til at skrive et fælles brev til sundhedsministeren. Nu svarer ministeren: Alle har ret til lige adgang til sundhedsvæsnet.

"Jeg har naturligvis ikke mulighed for at kommentere den konkrete sag, men vil helt generelt bemærke, at reglerne i sundhedsloven er sådan, at alle har ret til nødvendig sygehusbehandling. Som I også er inde på, indebærer lige behandling en behandling, der er afpasset efter patientens konkrete behov og muligheder."

Sådan indleder sundhedsminister Astrid Krag sit længe ventede svar til Stig Langvad, DH og Sytter Kristensen, LEV. Det må forstås på den måde, at ministeren tager afstand fra, at for eksempel 'udviklingshæmning' bruges som begrundelse for ikke at give den samme sundhedsbehandling, som alle andre kan få, mener LEVs landsformand Sytter Kristensen:

- Måske kunne sundhedsministeren godt have været lidt mere klar i mælet. Det havde været hjælpsomt. Omvendt så er jeg glad for, at ministeren har sat en streg under, at alle har krav på lige behandling i sundhedsvæsnet.

Ulighed i sundhed skal bekæmpes
Sundhedsministeren afslutter brevet med at understrege behovet for at arbejde for lige adgang til sundhedsvæsnet for alle. Et af initiativerne i den anledning er en pulje på fem millioner kroner, der skal afdække årsager til ulighed i sundhed. En pulje, hvor DH - i samarbejde med LEV - har fået støtte til et udviklingsprojekt om lige adgang til sundhed for beboere i botilbud.

Sytter Kristensen anerkender ministerens fokus på bekæmpelse af ulighed i sundhed. Også når uligheden er begrundet i handicap. Men hun mener, at den konkrete sag, burde føre til en mere målrettet indsats for at påvirke holdninger og praksis i sundhedssystemet.

- Det er fint, at sundhedsministeren har erkendt, at handicap kan være en alvorlig barriere for den lige adgang til sundhedsvæsnet. Vi har bestemt behov for at bekæmpe denne ulighed - og her er puljen et godt initiativ.

- Men sager, som denne om Beatrice, handler om noget lidt andet. Den handler om holdninger og ligeværd. Og derfor skal der også gøres en indsats for holdningsbearbejdning i forhold til personalet i sundhedssektoren.

- Hvor mange læger kender eksempelvis FN's handicapkonvention? Ikke nok er jeg bange for. Jeg synes, ministeren skulle overveje, om ikke handicapforståelse, konventionen osv. skulle være en del af lægeuddannelsen og efteruddannelsen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap