22.01.2013

Indgreb over for domsanbragte vil ramme uskyldige

Regeringen vil give ledelsen i botilbud - på vegne af kommunen - mulighed for at gribe ind over for domsanbragte udviklingshæmmede, bl.a. ved at låse beboeren inde eller ved at fratage computer og mobiltelefon. "Unødvendigt" sige LEV i et høringssvar på lovforslaget. "Det risikerer at få negativ virkning for andre beboere i botilbuddet"

I efteråret faldt der dom i en meget omtalt straffesag mod en mand med udviklingshæmning. Han blev dømt for besiddelse af børnepornografi og for trusler mod børn via internettet. Dommen betyder blandt andet, at manden ikke må bruge telefon og internet uden at være under opsyn af personalet på Kofoedsminde, hvor han, på grund af en tidligere dom for pædofili, bor.

Denne meget medieomtalte sag fik socialminister Karen Hækkerup til at foreslå, at personalet i botilbud skulle kunne beslutte, om man skal inddrage computer og telefon fra udviklingshæmmede, der er domsanbragte. Socialministerens melding er nu omsat til et egentligt lovforslag, som LEV har haft i høring.

LEV advarer i høringssvaret mod den model, som lovforslaget lægger op til. Dels fordi det vil være en unødvendig forringelse af domsanbragtes retssikkerhed - dels fordi de nye indgrebsmuligheder til personalet vil få stor negativ virkning for medbeboerne til de domsanbragte. I høringssvaret skriver LEV bl.a.:

"Med de foreslåede indgrebsmuligheder vil ikke-domsanbragte beboere i § 108-botilbud kunne opleve en dagligdag, hvor deres (domsanbragte) medbeboere får indskrænket fundamentale borgerrettigheder, frihedsberøves mv. (…) Oplevelsen af botilbuddet som ikke-domsanbragte beboeres eget hjem - med respekt for privatliv og integritet - vil blive svækket".

LEV opfordrer socialministeren til at genoverveje, om lovforslaget overhovedet er nødvendigt og stiller desuden en række specifikke spørgsmål til forslaget.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap