det er ikke et handicap.jpg 17.07.2013

Succeshistorier skal nedbryde fordomme om handicap

Mange personer med handicap bidrager ikke aktivt til samfundet. De er nogle stakler. Og de kan ikke deltage i foreningsarbejde, sport - eller fritidsliv, kulturelle aktiviteter eller på job- og uddannelsesmarkedet. Det er blot nogle af de fordomme, som personer med handicap bliver udsat for, og som for mange er værre end selve handicappet.

Derfor iværksætter Socialstyrelsen nu kampagnen "Det er ikke et handicap….". Kampagnen udfordrer fordomme og skal øge bevidstheden hos os danskere omkring evner og bidrag fra personer med handicap - og om, at personer med handicap har samme rettigheder som alle andre.

Kampagnen løber af stablen fra den 23. september, hvor en kampagnebil turnerer rundt i hele Danmark for at indsamle historier om fx at udleve sine drømme eller gøre en forskel i det store eller små trods et handicap. Det kan også være historier om at bidrage til, at personer med handicap kan nyde samme rettigheder som alle andre.

Allerede fra den 15. august kan danskere over hele landet fortælle deres egen eller andres historie om at leve livet fuldt ud - også med et handicap - på kampagnens Facebookside. Kampagnen er udviklet på baggrund af FN's Handicapkonventions artikel 8 omkring bevidstgørelse om personer med handicap.

Der er brug for din historie
Socialstyrelsen efterlyser allerede nu alle de succeshistorier rundt omkring i landet, som kan være med til at inspirere andre via kampagnens Facebookside og måske via et besøg af kampagnebilen. Gå ind på facebook.com/deterikkeethandicap fra den 15. august, fortæl din historie,  og vær med til at gøre en forskel.

"Vi vil gerne opfordre personer med handicap, fysiske såvel som psykiske, til at gå ind på kampagnes facebookside og fortælle om de mange positive, livsbekræftende og måske også overraskende historier om at leve livet fuldt ud, også med et handicap. Desuden vil vi meget gerne høre historier om samspil og samarbejde mellem personer med og uden handicap," siger Steffen Bohni, chef for Voksenenheden i Socialstyrelsen. Han fortsætter:

"Vi håber at få historier om hverdagens små og store successer, men også historier fra fx erhvervslivet, kulturlivet, det politiske liv og sportsverdenen - ganske enkelt fra alle hjørner af samfundet og om alle typer af handicap. For kampagnen handler om, at personer med handicap kan og skal udnytte deres rettigheder til at leve et liv på lige fod med alle andre borgere i Danmark. Historier der viser, at mennesker ikke er deres handicap - men er meget mere. Det kan være historien om, at det ikke er et handicap at leve med et handicap, når man har fundet sit ønskestudie, kan købe ind på egen hånd, har fundet ud af at gå på Skype, er iværksætter, elsker ridning, er forfatter eller samfundsdebattør."

Fordomsfrie børn bliver til fordomsfrie voksne
Undersøgelser viser, at fordomme nedbrudt i barndommen i høj grad er med til at forme holdninger i voksenlivet. Derfor kører DR Ultra i forbindelse med kampagnen en tema-uge med en række programmer, der sætter fokus på temaet over for børn og unge med og uden handicap. Desuden vil der i forbindelse med kampagnen blive udarbejdet undervisningsmaterialer til grundskolens mellemtrin og STU'er.

Læs mere om kampagnen og fortæl din historie fra den 15. august på facebook.com/deterikkeethandicap

Kampagnen går i luften den 23. september.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap