bedre kvalitet og samarbejde - opfolgning på evalueringen af kommunalreformen.jpg 27.06.2013

Enigt Folketing bag tynd aftale om kommunalreformen

Varm luft, utilstrækkeligt og fuldkommen uforpligtende. Det er LEVs landsformands umiddelbare reaktion på den aftale, som regeringen i går fik alle Folketingets partier med i. Hun er forbløffet over, at regeringen og de øvrige partier ikke vil løse de problemer med kommunalreformen, som de åbenbart har set i øjnene.

Regeringen og samtlige andre partier i Folketinget har indgået en aftale om "Rammer for justering af kommunalreformen". I pressemeddelelsen roser diverse af regeringens ministre aftalen. Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger bl.a.:

"Det er vigtigt, at vi giver den rette indsats til mennesker med handicap og med sociale problemer. Rammeaftalen er et vigtigt bidrag til, at vi har de rette sociale tilbud - også til sjældne, specielle eller komplicerede problemer, som den enkelte kommune ikke kan løse alene."

Afspecialiseringen vil fortsætte
LEVs Landsformand, Sytter Kristensen, er enig med social- og integrationsministeren i, at det er vigtigt, at vi giver den rette indsats til blandt andre mennesker med udviklingshæmning. Men hun kan ikke se, hvordan den nye aftale vil bidrage til det i nævneværdigt omfang:

- Når det gælder socialområdet, så ligner denne aftale uforpligtende varm luft. Den løser ikke de væsentlige problemer på området, og jeg er bange for, at afspecialiseringen vil fortsætte med uformindsket styrke.

- Det er de samme forslag som embedsmændene kom med i den såkaldte evaluering af kommunalreformen. De kommunale myndigheder - dem som visiterer til tilbuddene - er igen forbigået. Og det sker, selvom det åbenlyst er i kommunernes visitation, at vi skal finde årsagen til afspecialisering og de øvrige problemer på socialområdet.

Gode intentioner - men hvor er redskaberne?
Aftalen indeholder en formulering, som umiddelbart lyder lovende:

"En ny national koordinationsstruktur skal give staten (Socialstyrelsen) en ny væsentlig rolle med at sikre, at der er det fornødne udbud af tilbud til de mest specialiserede målgrupper. Intentionen er at understøtte kommunernes anvendelse af tilbuddene, og at tilbuddene udvikles dynamisk i takt med, at behovene ændrer sig."

Sytter Kristensen synes, idéen med en national koordinationsstruktur kan være god nok. Men det er helt utilstrækkeligt med den model, der lægges op til. Og intentionen om at understøtte kommunernes anvendelse af tilbuddene, bakkes slet ikke op af mekanismer, der kan sikre, at det rent faktisk sker. Det skuffer Sytter Kristensen:

- Det er fint, at man nu er opmærksom på, hvordan kommunerne rent faktisk bruger tilbuddene - altså om de kommunale myndigheder visiterer til de rigtige tilbud. Men hvor er redskaberne til understøttelsen?

- Jeg håber godt nok, at der bliver muligheder for at ændre væsentligt på indholdet i forbindelse med det forestående udmøntningsarbejde i de forskellige ministerier, udtaler Sytter Kristensen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap