m-oestergaard-1-241011-nicky-bonne03-2.jpg 26.06.2013

God aftale vil sikre bedre pædagoger

Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti er blevet enige om at reformere pædagoguddannelsen. Reformen betyder en styrkelse af specialiseringen med blandt andet en social- og specialpædagogisk retning. LEVs landsformand er tilfreds med aftalen, og synes den afspejler, at der er blevet lyttet til LEVs synspunkter.

I juni 2012 skrev LEVs landsformand, Sytter Kristensen, til Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser, Morten Østergaard. I brevet argumenterede hun for nødvendigheden af, at man får styrket specialiseringen af pædagoguddannelsen. "Den pædagogiske enhedsuddannelse siden 1992 har gradvist ført til en udtynding af den helt nødvendige indsigt i de helt særlige behov som mange mennesker med udviklingshæmning har, og i de specialkompetencer som er nødvendige i denne forbindelse", skrev hun blandt andet.

Sytter Kristensen bemærker, at der med regeringens og forligspartiernes reform af pædagoguddannelsen ikke lægges op til en selvstændig socialpædagogisk uddannelse. Men hun er alligevel godt tilfreds med reformen:
- Jeg synes aftaleteksten tyder på, at der er blevet lyttet til vores og andres argumenter. Der kommer blandt andet fokus på lovgivningen på socialområdet, etik og værdier og på særlige målgrupper.

- Jeg er sikker på, at fremtidens pædagoger vil få en større faglig tyngde i deres bagage. Og det er vigtigt for mange mennesker med udviklingshæmning.

- Men selvfølgelig løser en bedre pædagoguddannelse ikke alle de problemer, der aktuelt er i forhold til indsatsen for udviklingshæmmede. Her er også mange andre faktorer på spil. Men det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, siger Sytter Kristensen.

Også DH's formand Stig Langvad er tilfreds med reformen af pædagoguddannelsen. I et brev sendt i går til Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergård skriver han blandt andet: "Jeg har med stor interesse set aftalen om den ny pædagoguddannelse, og jeg synes, at det ser spændende ud."

Skærpede krav og tre specialiseringer
Den ny pædagoguddannelse skal være mere intensiv og skærpe kravene til de studerende. Der udvikles fælles kompetencemål, og de studerende skal kunne vælge en af tre specialiseringer: Småbørnspædagogik, skole- og fritidspædagogik samt social- og specialpædagogik.

Den social- og specialpædagogiske linje tilrettelægges, så den retter sig mod tre målgrupper: 1) Børn og unge med særlige behov, 2) Mennesker med sociale vanskeligheder som fx misbrug, hjemløshed og prostitution og 3) Mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Pædagoger med specialisering i social- og specialpædagogik vil særligt opnå viden om bl.a. lovgivningen på det sociale område, målgruppens karakteristika og behov, forebyggelse af marginalisering og udstødelse, etik og værdier, iværksætte processer, der understøtter borgerens motivation, udvikling og evne til at danne relationer mm. Fokus skal være på det hele menneske - og på det enkelte menneske, skriver Regeringen og forligspartierne blandt andet i deres aftalepapir.

Senest 1. juli 2013 vil der blive sendt lovforslag i høring, og planen er, at den ny pædagoguddannelse skal gælde fra sommeroptaget 2014.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap