sytter_lille.bmp 14.06.2013

Handicappede må leve uden ferie

Et helt liv uden mulighed for ferie. Det er udsigten for en stor gruppe udviklingshæmmede i Danmark. De er i årevis blevet afkrævet ulovlig brugerbetaling på op mod 20.000 kr. for fem dage i sommerhus i Danmark. Nu erkender flere kommuner at brugerbetalingen er ulovlig, men så må borgeren købe hjælpen hos private, lyder beskeden fra kommunerne.

Debatindlæg af Sytter Kristensen, Landsformand for LEV, bragt i Politiken i dag.

Mange mennesker med udviklingshæmning har et handicap, der betyder, at de er ude af stand til at klare sig selv på en meget stor del af livets områder. Uden den fornødne socialpædagogiske bistand kan de fx ikke færdes på egen hånd, klare sociale relationer, tilberede mad, foretage indkøb og kommunikere mv. Derfor har vi som samfund besluttet, at de skal ydes den nødvendige hjælp, så de kan få en anstændig tilværelse med indhold og udvikling. Og loven fastslår, at det naturligvis skal ydes som en gratis indsats. Det er et helt fundamentalt samfundsansvar i et anstændigt velfærds­samfund.

Det er derfor helt grotesk, at tusindvis af mennesker med udviklingshæmning i årevis er blevet bedt om at betale op imod 20.000 kr. for fem dages beskeden sommerhusferie i Danmark, fx sammen med de øvrige beboere i deres bofællesskab. Hovedparten af denne betaling er gået til dækning af lønudgifter til det nødvendige støttepersonale i forbindelse med de fem dage i sommerhuset.

Nu erkender flere og flere kommuner så, at det er ulovligt at opkræve brugerbetalingen. Og det er jo godt nok. Men her tager historien endnu en grotesk drejning. Mange kommuners bud på, hvordan der rettes op på ulovlighederne er nemlig at fjerne al hjælp i forbindelse med ferie. Beskeden lyder: Hvis udviklingshæmmede overhovedet vil på ferie, så skal de selv købe hjælpen privat! For en stor gruppe udviklingshæmmede med en meget stram privatøkonomi betyder det, at de kan se frem til et helt liv uden ferie - selv den meget beskedne af slagsen. Især dem med det største hjælpebehov rammes benhårdt.

Jeg ved fra en TNS-Gallup undersøgelse, som vi har fået lavet i LEV, at danskerne ikke synes, udviklingshæmmede skal betale kæmpe ekstra-regninger for deres beskedne ferie, blot fordi de har et handicap. Men det synes deres kommunale politikere og embedsmænd åbenbart, så derfor må jeg bede Regeringen om hjælp:

Er det virkelig prioriteringen af velfærden til fordel for dem, som har mest behov, kære socialminister? Eller vil du være sød at banke kommunerne på plads og fastlægge et minimum af anstændighed?

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap