karen hækkerup_web.jpg 27.06.2013

LEV har skrevet til socialministeren om ulovlig brugerbetaling

LEVs landsformand, Sytter Kristensen, sendte i går et brev til socialministeren. Heri beder hun ministeren sikre, at det ikke kun er de få mennesker med udviklingshæmning, der har en større formue, som kan komme afsted på ferie.

Fredag den 14. juni havde LEVs landsformand et debatindlæg i Politiken om den ekstremt høje og ulovlige brugerbetaling, som mange udviklingshæmmede udsættes for i forbindelse med selv meget beskedne årlige sommerhusferier eller udflugter. En brugerbetaling, som ofte omfatter betaling for støttepersonalets løn. Indlægget afsluttes med en opfordring til social- og integrationsminister Karen Hækkerup om at gribe ind over for kommunerne og fastlægge et anstændigt minimum for støtte under ferie.

Med det brev, som Sytter Kristensen nu har sendt til Karen Hækkerup, uddyber hun problemstillingen med feriebetalingen og gentager, at ministeren må tage initiativer, der kan sikre, at mennesker med udviklingshæmning kan få støtte i forbindelse med ferie i et rimeligt omfang. For selvom flere og flere kommuner nu stopper den ulovlige praksis med at opkræve deres borgere betaling for den hjælp, de har brug for under ferie, så er resultatet mange steder det samme. Nogle kommuner melder nemlig ud, at borgerne i bosteder kun kan få støtte i forbindelse med den årlige sommerhusferie eller lignende, hvis de køber støtten hos en privat leverandør.

Hun skriver videre.
- Brugerbetalingen - hvad enten den er ulovlig kommunal eller (principielt) lovlig privat - indebærer i øvrigt også den problematiske konsekvens, at jo større hjælpebehov du har i hverdagen - og dermed også i forbindelse med sommerhusferien - jo højere bliver din regning for ferien.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap