den sociale udfordring.jpg Fra DR.dk 04.06.2013

LEV kritiserer kommunalreformen på P1

"Det er kendetegnende at danskerne er grundlæggende meget solidariske med mennesker, som ikke kan klare sig selv. Det er en grundtanke også i velfærdsstaten. At hvis der er nogle som ikke kan klare sig selv, så skal vi naturligvis yde en ordentlig hjælp til dem så de også kan få en anstændig tilværelse med indhold og udviklingsmuligheder. Derfor synes jeg da at man skal spørge sine lokalpolitikere om de i virkeligheden synes at de er i samklang med befolkningen. Sådan afrundede LEVs politiske konsulent et næsten 30 minutters interview i DR P1 programmet "Den sociale udfordring" i dag.

Omdrejningspunktet for samtale-udsendelse var konsekvenserne af kommunalreformen for mennesker med udviklingshæmning. Og her var meldingen fra LEVs socialpolitiske konsulent, Thomas Gruber, klar. "Udviklingshæmmede i Danmark har betalt en vanvittigt høj pris for det som i hvert fald på vores område ligner en mislykket kommunalreform…. Og det er i virkeligheden lidt paradoksalt (…)

Denne her kommunalreform blev jo i meget stort omfang solgt som reformen, der havde til hensigt at skabe strømlinede og effektive kommuner - større og stærkere og have muskler og jeg ved ikke hvad. Det skulle jo så skabe rum for, at så kunne vi prioritere indsatsen for de allersvageste som det blev kaldt. Og der hører udviklingshæmmede jo til - de har i stort omfang har mange af dem brug for meget hjælp i dagligdagen. Og den hjælp er i hvert fald kommet under pres siden kommunalreformen."

Mangelfuld evaluering af kommunalreformen
Samtalen omhandlede også den evaluering af kommunalreformen, som Regeringen netop har gennemført - og som siden udsendelsen er blevet omsat til et udspil fra Regeringen.

LEVs politiske konsulent gentog i den forbindelse den kritik, som LEVs landsformand for nyligt udtrykte i et brev til Folketingets Socialudvalg. Han sagde bl.a.: "Der er sådan set ikke noget som helst galdt i at man gør en indsats for at beskytte de allermest specialiserede tilbud - herunder også at få skabt et nationalt overblik. Men det er underligt hvis man bruger en frygteligt masse energi på at beskytte enkeltstående tilbud mod at blive nedlagt. For grunden til at de (tilbuddene, red) er ved at blive nedlagt, det er jo at der ikke er nogle borgere, som bliver henvist til dem.(…)

Jeg synes det er tankevækkende at man har en evaluering af kommunalreformen, som på den ene side overhovedet ikke har nogen borgersynsvinkel med. Og som på den anden heller ikke har begrebet visitation med (…). Du er nødt til at forholde dig til om, der træffes nogle andre afgørelser end der gjorde tidligere. Hvorfor gøres der det?Og nogle af de grunde som vi i hvert fald oplever det er at borgerens retssikkerhed er under pres."

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap