bedre kvalitet og samarbejde - opfolgning på evalueringen af kommunalreformen.jpg 04.06.2013

Utilstrækkeligt regeringsudspil om kommunalreformen

I denne weekend kom Regeringen med sit udspil til opfølgning på evalueringen af kommunal­reformen. Regeringen vil bl.a. have en national koordinationsstruktur, der skal sikre de mest specialiserede tilbud mod lukning. Udspillet indeholder sympatiske ambitioner, men det ser ikke ud til at blive bakket op af effektive redskaber siger LEVs landsformand

"Regeringen fremlægger i dag sit udspil til justering af kommunalreformen. Det afgørende er, at borgeren får den hjælp, der er brug for, uanset hvor i landet vedkommende bor, og uanset om det er i regionen eller kommunen" (1. juni 2013, www.oim.dk)

Sådan siger Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager i den pressemeddelelse, som blev udsendt i forbindelse med lanceringen af Regeringens udspil om, hvad der skal ske oven på evalueringen af kommunalreformen.

LEVs landsformand, Sytter Kristensen, er fuldkommen enig i ministerens udpegning af, hvad det vigtigste er. Men hun har svært ved at se, hvordan regeringens udspil vil sikre "…at borgerne får den hjælp, der er brug for, uanset hvor i landet vedkommende bor". Hun siger bl.a.

- Regeringens udspil indeholder sympatiske ambitioner om bedre kvalitet i indsatsen på social­området, national koordinering mv. Men det bakkes ikke op af effektive redskaber.

- Jeg kan overhovedet ikke se, hvordan udspillet sikrer borgerne 'den indsats, de har brug for uanset hvor i landet de bor'. Der er intet som helst i udspillet, som forhindrer kommunerne i fortsat at visitere til utilstrækkelige discount-tilbud. Intet!

- Socialstyrelsens mulighed for at udpege tilbud, som kommunerne skal opretholde og videreudvikle, er måske fint nok. Men vil den reelt blive anvendt i nævneværdigt omfang? Jeg tvivler. Desuden gøres der intet for at beskytte borgerne mod mangelfuld sagsbehand­ling, opfølgning og retssikkerhed i kommunerne. Det får lov at køre videre fuldkommen som hidtil, og det er i virkeligheden her vi har nøgleproblemet.

- Derfor er jeg er alvorligt bekymret for, at den negative udvikling, vi har set på området siden reformen, fortsætter med uformindsket styrke. Og det kan vi ikke være bekendt siger Sytter Kristensen.

Kort om regeringens udspil

Regeringens udspil lægger sig tæt op af anbefalingerne i rapporten om evalueringen af kommunal­reformen. På socialområdet er hovedelementerne:

  • Centrale udmeldinger om indsatser og målgrupper. Socialstyrelsen får kompetence til at udpege målgrupper eller særlige indsatser for at sikre udbuddet af specialiserede indsatser og videreudvikle viden på området. Hvis Socialstyrelsen identificerer et behov for en særlig indsats, der ikke bliver løftet, så kan styrelsen undtagelsesvist pålægge en kommune eller region et driftsansvar og hermed fastlægge en tilbudsstruktur på et område
  • National koordinationsstruktur, der skal skabe et nationalt overblik over den specialise­rede indsats samt en systematisk vidensopbygning om indsatsen for de målgrupper, der har behov for en højt specialiseret indsats. Denne koordinering skal både omfatte socialområdet og specialundervisningsområdet. På socialområdet rettes fokus i første omgang mod et mindre antal konkrete målgrupper, herunder bl.a. mennesker med sjældne og komplekse kommunikationsbehov.
  • Etablering af en lånepulje, der skal bidrage til at lette kommunernes etableringsomkost­ninger i forbindelse med etableringen af højt specialiserede tilbud på det sociale område. Desuden skal kommunerne have mulighed for at fravige takstmodellen i forbindelse med finansieringen af særlige tilbud.
  • Justering af kommunernes mulighed for at overtage regionale tilbud, således at det kun kan ske hvert fjerde år (mod hvert år i dag).

Inklusion i virkeligheden

Inklusion i virkeligheden