kommunalreform.gif 28.05.2013

Myndighedsfunktionen forsvundet fra evalueringen af kommunalreformen

Evalueringen af kommunalreformen er underligt berøringsangst over for et helt centralt emne, når det gælder det specialiserede socialområde: Nemlig kvaliteten af kommunernes sagsbehandling, visitationer, personrelaterede tilsyn osv. efter reformen. LEVs landsformand har i dag sendt et brev til medlemmerne af Folketingets Socialudvalg, og hun har i den forbindelse et debatindlæg om emnet på Altinget.

"Den kommunale myndighedsfunktion på socialområdet ser nærmest ud til at være bortcensureret i rapporten om evalueringen af kommunalreformen. Myndighedsfunktionen er tilsyneladende omskrevet til det diffuse og ansvarsfrie 'efterspørgsel'. Det er stærkt bekymrende. Ikke mindst for LEVs målgruppe (ca. 40.000 mennesker med udviklingshæmning), der trods alt må betegnes som en af de grupper, hvis helt fundamentale vilkår er blevet berørt mest af kommunalreformen."

Sådan skriver LEVs landsformand, Sytter Kristensen, i debatindlægget. Dernæst beskriver landsformanden, hvordan det manglende fokus på den kommunale myndighedsfunktion betyder, at evalueringen overser oplagte løsninger på problemerne med afspecialisering på det sociale område, fx i tilbud til mennesker med udviklingshæmning. Hun skriver bl.a. i indlægget:

"Helt basalt så hjælper det jo slet ikke nok at opretholde specialiserede tilbud, hvis kommunerne fortsat ikke vil visitere de borgere, som har behov for indsatsen, til tilbuddene. Uanset, at de specialiserede tilbud eksisterer - fx på baggrund af statslig intervention - så vil der fortsat være masser af borgere, som nægtes den specialiserede indsats, de har brug for."

Sytter Kristensen afslutter kronikken med at konkludere, at der er brug for, at Folketinget skal tænke bredere end evalueringsrapporten lægger op til.

"Min konklusion på evalueringen er som antydet indledningsvist, at truslen mod specialiseringen på socialområdet kræver, at der både gennemføres en retssikkerhedsreform og en finansieringsreform. Retssikkerhedsreformen skal styrke retssikkerheden for den enkelte borger og kvaliteten i kommunale visitationer. Finansieringsreformen skal sikre, at der sker en rimelig og ikke-tilfældig fordeling af udgifterne på det specialiserede socialområde mellem kommunerne"

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap