logo_dch_rgb-jpg.jpg 16.05.2013

Undersøgelse dokumenterer tillidskrise

En undersøgelse fra Det Centrale Handicapråd viser, at næsten halvdelen af mennesker med fysisk og psykisk handicap oplever, at de mangler indflydelse på eget liv. Kommunerne ind­drager dem ikke i deres egen sag, og mange er også skeptiske over for, om deres sag behandles på en betryggende måde. Et billede på en kæmpe tillidskrise mellem borgere og myndigheder - og endnu et rødt kort til kommunalreformen, siger LEVs landsformand Sytter Kristensen.

En undersøgelse, som Epinion har lavet for Det Centrale Handicapråd (DCH), viser, at 50 procent af mennesker med fysisk handicap og 40 procent med psykisk handicap vurderer, at kommunen kun ind­drager dem eller deres pårørende "i ringe grad" eller "slet ikke" i deres egne sager. Det resultat bør få alarmklokkerne til at ringe mener LEVs landsformand:
- Det er jo decideret lovstridigt. Borgerne har et lovfæstet krav på inddragelse i sin egen sag. Men det er samtidigt et udtryk for rigtig dårlig sagsbehandlingskvalitet. Inddragelse af borgeren giver bedre og mere korrekte afgørelser, bedre oplysning af sagen osv. udtaler Sytter Kristensen.

Alvorlig tillidskrise
Men undersøgelsen tydeliggør også en massiv og alvorlig tillidskrise mellem de kommunale myndig­heder og borgere med handicap. Hele 37 procent med fysisk handicap og 43 procent med psykisk handicap svarer, at de "i ringe grad" eller "slet ikke" har tillid til, at deres sag bliver korrekt behandlet (i kommunen). Blot ca. 17 procent har "høj" eller "meget høj" tillid til, at deres sag behandles korrekt.

LEVs landsformand mener, at tillidskrisen mellem borgerne og det kommunale system kan få meget store negative konsekvenser på lidt længere sigt. Hun mener, at vi har set alt for mange eksempler på kommuners krænkelser af handicappede retssikkerhed. Eksempler som tydeligvis ikke er enkeltstående, men en udbredt erfaring blandt mange mennesker med handicap.

Rødt kort til mislykket kommunalreform
Sytter Kristensen mener, at DCHs undersøgelse giver kommunalreformen endnu et rødt kort:
- Borgerne og deres pårørende oplever vist ikke mere nærhed, bæredygtighed og effektivitet. De oplever derimod det ene forsøg efter det andet på at omgå deres rettigheder.
- Folketinget skal snart behandle evalueringen af kommunalreformen. Her er det altså fuld­kommen afgørende, at politikerne erkender, at der også skal ses på den kommunale visitation og sagsbehandling. Og ikke mindst på borgernes retssikkerhed i den forbindelse.

Charter om brugerinddragelse
En del af resultaterne fra DCHs undersøgelse blev offentliggjort mandag i forbindelse med en konference i Odense. Konferencen var et led i DCHs arbejde for at forbedre medborgerskabet for mennesker med handicap. På konferencen lancerede DCH også et charter, som opfordrer underskriverne til at give indflydelse til mennesker med handicap på de forhold, der vedrører dem selv.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap