berl150313.jpg 16.03.2013

Årelangt svigt på bosted ignoreret af Københavns Kommune

Indespærring, ulovlig magtanvendelse og videoovervågning uden indberetning, omsorgssvigt og uværdig behandling. Det er nogle af de horrible forhold for beboerne på et bosted som Københavns Kommune i årevis var informeret om. Men kommunen svigtede sit ansvar og gjorde nærmest intet for at rette op og beskytte beboerne. Det fortæller Berlingske og flere andre medier i dag.

Helt siden 2007 har Københavns Kommune fået informationer om stærkt kritisable forhold for udviklingshæmmede beboere på det private bosted Møllen, som ligger i Kalundborg. Nuværende og tidligere medarbejdere har flere gange i løbet af årene taget kontakt til Københavns Kommune og fortalt, hvordan nogle af beboerne blev udsat for ulovlig magtanvendelse, indespærring, videoovervågning (bl.a. af toiletområde) og uværdig behandling.

Men Københavns Kommune reagerede ikke. I hvert fald ikke på en måde, der fik bragt forholdene i orden. Derfor fortsatte den ulovlige og uværdige behandling af beboerne år efter år. Først i december 2012 reagerer Københavns Kommune efter, at en pårørende fortalte om uforklarlige blå mærker hos en af Møllens beboere. Kommunen iværksætter - endelig - et tilsyn med bostedet, og det kommer der en meget kritisk tilsynsrapport ud af. Ifølge rapporten er den pædagogiske tilgang, det behandlingsmæssige grundlag og de fysiske forhold "… fuldstændigt utidssvarende grænsende til det uacceptable". Men det vidste Københavns Kommune tydeligvis allerede - Kommunen syntes blot ikke, at det var nødvendigt at skride ind.

LEVs Landsformand Sytter Kristensen, der også er citeret i Berlingskes artikel om sagen, er rystet over beskrivelsen af forholdene for beboerne på det private bosted. Men hun er frem for alt vred over den ligegyldighed, som Københavns Kommune har udvist:
- Jeg begriber ikke, hvordan den slags kan finde sted over fem år. Alle alarmklokker bimler og blinker - igen og igen. Blandt andet takket være medarbejdere, som reagere på forholdene ved at kontakte kommunen. Men Københavns Kommune gør stort set intet.

- Ser Københavns Kommune de her borgere som en slags anderangs-mennesker, som må leve med krænkelser af deres retssikkerhed og værdighed - så længe det ikke opdages og så længe prisen for en plads i bostedet er i bund?

Sytter Kristensen henviser i sin udtalelse til oplysninger om, at Københavns Kommune tilsyneladende var inde i overvejelser om at finde et andet bosted til nogle af beboerne, som levede under de uacceptable forhold. Man havde faktisk et alternativ på hånden, men kommunen besluttede ikke at tilbyde det til borgerne, fordi der ikke var nogen besparelse at hente. I et brev fra Københavns Kommune, dateret i august 2011, skriver kommunen således, at der ikke er penge at spare på at flytte beboerne fra det private bosted Møllen. "Møllen har en høj pædagogisk standard og en billig pladspris", skriver kommunen bl.a.

Beboerne er - igen - taberne
Københavns Kommune har som nævnt kendt til de kritisable forhold på Møllen helt tilbage fra 2007. Og netop i 2007 rullede skandalen om bostedet Tokanten i København. Her var der også tale om ulovlige magtanvendelser, omsorgssvig mm. Sytter Kristensen er dybt forundret over, at der tilsyneladende slet ikke blev ryddet op i Københavns Kommune oven på Tokanten.

- Så vidt jeg kan se er det 100 pct. gratis for kommunen at svigte som de har gjort her. De kan beklage og undskylde - jo tak. Men kommunen står stadig tilbage med den økonomiske gevinst ved at have haft borgerne i et uegnet discounttilbud.

- For beboerne har det derimod ikke været gratis. Langt fra. De har betalt med årelangt omsorgssvigt, ulovlig magtanvendelse og frihedsberøvelse. Nu skal de så rives ud af deres hjem, fordi kommunen ikke har handlet i tide, så der kunne rettes op. Det må man sige er en vanvittig høj pris!

FAKTA (citeret fra Ritzau)

  • Københavns Kommune holder allerede i februar 2008 et møde med bostedet Møllen i Kalundborg. Kommunen truer her med at opsige samarbejdet, hvis ikke de stopper med at låse beboerne inde og videoovervåge dem.
  • En beboer har haft mindst tre kameraer, hvoraf der var overvågning af bad og toilet.
  • I april 2008 holder kommunen et møde med en kvindelig tidligere ansat på Møllen, som har klaget over lovovertrædelser på bostedet i form af magtanvendelser og indgriben i selvbestemmelsesretten. Beboerne overlades for meget til sig selv og låses ofte inde både om natten og i løbet af dagen, siger kvinden blandt andet.
  • Om en beboer siger den tidligere medarbejder, at "hun bliver vasket med klude for ikke at opleve varmt vand som en belønning". Medarbejderen blev fyret fra Møllen, angiveligt efter at have konfronteret ledelsen med kritikken.
  • Københavns Kommune omtaler i et internt notat "låse på et særligt indrettet sengearrangement". Samtidig viser flere kontrolbesøg, at beboerne bliver kaldt ved deres lidelser og ikke deres navne.
  • I en gennemgang af en evaluering af bostedet hedder det i 2009 på et styregruppemøde i Københavns Kommune, at problemet med Møllen er, at de ikke har ansat pædagoger eller andre specialuddannede personale og ikke er godkendt. Ejerforholdet er heller ikke helt gennemskueligt.
  • Desuden fremgår det, at Møllen er blevet brugt som nødløsning til borgere, som København ikke selv har kunne rumme. Kommunen har brugt Møllen siden 2003.
  • I 2009 anbefaler kommunens rejsehold, at beboerne flyttes fra Møllen, og at der i stedet oprettes pladser til dem i København på et nedlagt plejehjem.
  • I et brev dateret i august 2011 slås det fast, at de fysiske forhold på det nedlagte plejehjem ikke er hensigtsmæssige, og at der ikke er penge at spare på at flytte beboerne fra Møllen. Der skal i stedet søges midler i budgetforhandlingerne for 2012 om at oprette nye pladser.
  • Københavns Kommune skriver i samme brev, at Handicap Center København fortsat ønsker at anvende Møllen, da "Møllen har en høj pædagogisk standard og en billig pladspris".

/ritzau/

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap