mikkelwarming.jpg Foto: Københavns Kommune 18.03.2013

LEV til København: Møllen-sagen skal tages alvorligt

Sagen om Københavns Kommune og bostedet Møllen skal undersøges til bunds - og læringen skal bruges til at sikre en ordentlig kvalitet i kommunens sagsbehandling. Det er hovedbud­skabet i det brev som LEVs landsformand i dag har sendt til Socialborgmester Mikkel Warming. Brevet stiller desuden en række konkrete spørgsmål til sagen.

  • Er der udarbejdet § 141 handleplaner for beboerne i bostedet Møllen?
  • Hvornår er disse handleplaner udarbejdet, hvilke parter har deltaget i handleplans­arbejdet, og i hvilket omfang er der blevet fulgt op på handle-planerne?
  • Har beboerne selv, og eventuelt deres pårørende, været inddraget i udarbejdelse og opfølgning på eventuelle handleplaner?
  • Foreligger der udredninger på beboerne og deres behov, og hvornår er disse blevet udarbejdet og evt. justeret?

Det er blot nogle af de spørgsmål, som LEVs landsformand, Sytter Kristensen, i dag har stillet i et brev til Københavns Kommunes Socialborgmester Mikkel Warming. Brevet er foranlediget af weekendens artikler i Berlingske om bostedet Møllen i Kalundborg. Artikler som beskriver stærkt bekymrende forhold for beboerne, og som viser, at Københavns Kommune har kendt til de kritisable forhold i fem år uden at handle effektivt.

I brevet beder Sytter Kristensen om, at Københavns Kommune tager sagen meget alvorlig, og at den bruges som anledning til at styrke kvaliteten af kommunens sagsbehandling.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap