debatindlæg - okonomi får forrang for værdighed.jpg 20.03.2013

Økonomi får forrang for værdighed

LEVs landsformand Sytter Kristensen har i dag et indlæg i Jyllands-Posten om regeringens lovforslag om frikommuneforsøg. "Lovforslagets klare intention om at gennemføre forsøg med tvangsflytning giver økonomistyring forrang for værdighed og retsbeskyttelsen af mennesker med handicap," skriver landsformanden blandt andet.

Landsformandens debatindlæg er foranlediget af det forslag til ændring af lov om frikommuneforsøg, som regeringen netop har haft i høring (se LEVs høringssvar her). I debatindlægget indleder Sytter Kristensen med nogle spørgsmål, som udspringer af lovforslaget:

"Er retsstatens værdier om beskyttelse af individet mod samfundsovergreb kun noget, som skal gælde såkaldt normale og nyttige borgere? Synes regeringen virkelig, at det er i orden at tvangsflytte mennesker med handicap af hensyn til kapacitetsstyringen i kommunerne? Det er de spørgsmål, man sidder tilbage med efter at have set lovforslaget om frikommuneforsøg, som økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager netop har haft i høring."

Som afslutning på debatindlægget overvejer Sytter Kristensen, om regeringen helt har gennemtænkt de langsigtede konsekvenser af forslaget:

"Er ministeren blevet manipuleret til at tro på, at forsøg med fundamentale rettigheder for nogle af samfundets mest sårbare medborgere er nødvendigt for at håndtere velfærdsstatens krise? Hvis ministeren mener det, er vi godt nok i krise - og den krise er ikke kun økonomisk."

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap