klap_logo_beskaaret.jpg 28.11.2013

40 millioner til at fortsætte jobfesten i KLAP

I dag faldt satspuljeaftalen for 2014 på plads. På beskæftigelsesområdet er der afsat i alt 40 millioner kroner over fire år til videreførelse og udvikling af LEVs KLAP-projekt. LEVs landsformand glæder sig over, at der nu er udsigt til endnu flere job til mennesker med udviklingshæmning og andre handicap.

Med satspuljebevillingen er der skabt mulighed for, at KLAP-modellen, og arbejdsmetoderne for at skabe macth mellem borger og virksomhed, nu vil kunne rulles ud i fuld skala. KLAP har udviklet en unik måde til at skabe et godt og brugbart match, som blandt andet gør, at borgeren ved, hvad der forventes fra virksomheden - og virksomheden ved, hvilke arbejdsopgaver de kan forvente at få løst.

Med den nye bevilling får LEV mulighed for at sikre endnu flere mennesker med funktionsnedsættelse adgang til arbejdsmarkedet. Konkret skal der i KLAP III være fokus på en større målgruppe, så eksempelvis mennesker med autisme, epilepsi, erhvervet hjerneskade, CP osv. også kan få del i jobfesten.

Sytter Kristensen siger: "Når partierne bag satspuljen vælger at give projektet 40 mio. kr. kan det kun opfattes som et skulderklap. Det er en stor anerkendelse af, at vi har haft mod, vilje og evner til at se nye veje ind på arbejdsmarkedet. Der har aldrig tidligere været opslået så mange job til mennesker på førtidspension på Jobnet, som der er nu - og den succes skal vi nu forsøge at udbrede til flere mennesker med handicap."

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap