21.11.2013

Høringssvar til vejledning om socialtilsyn

Vejledningen skal være tydeligere i markeringen af respekten for borgerens bolig som et hjem - og der skal være et klart fokus på fortsat udvikling af metoderne i den måde, tilsynene gennemføres på. Ikke mindst inddragelsen af synspunkter og vurderinger fra beboerne i tilbuddene. Det er to af de mange kommentarer, som LEV kommer med i sit høringssvar til bekendtgørelser og vejledning om det nye socialtilsyn.

LEV har i en årrække presset på for at få opkvalificeret tilsynene med diverse tilbud på socialområdet, herunder ikke mindst med den støtte, som ydes til mennesker med udviklingshæmning i botilbud og lignende. Derfor har LEV også fra starten bakket op om den såkaldte godkendelses- og tilsynsreform, som daværende socialminister Karen Hækkerup lancerede i september 2012.

I høringssvaret indleder LEV derfor på denne måde:

"LEV er grundlæggende positivt indstillet over for den godkendelses- og tilsynsreform, som bekendtgørelserne og vejledningen er et element i udrulningen af. Reformen sigter på en styrkelse og opkvalificering af varetagelsen af den institutionsrelaterede godkendelses- og tilsynsopgave, hvilket er åbenlyst tiltrængt."

Sprogbrug skal justeres
Høringssvaret omfatter bekendtgørelser og vejledninger i forbindelse med reformen, og der er derfor tale om en ret detaljeret gennemgang med en række specifikke kommentarer.

Blandt de centrale kommentarer er, at LEV mener, at der skal justeres på vejledningens sprogbrug på en række områder:

"… vejledningens indirekte karakteristik af beboerne i tilbud, som nogle der har "ophold i tilbuddet" (fx vejledningens pkt. 32 eller 43). Denne begrebsanvendelse er naturligvis relevant i forhold til børn og unge, som er institutionsanbragt, men når det gælder voksne i fx varige botilbud efter Servicelovens § 108 eller i almene boliger, hvor de modtager § 85 bistand, giver "ophold i tilbuddet" et problematisk signal. Voksne i disse tilbud er ikke anbragt i institution. De har deres varige bolig - deres hjem i disse boliger, og dette bør afspejles langt mere tydeligt i vejledningsteksten."

Fokus på udvikling af kvaliteten af tilsyn
Et andet emne, som høringssvaret fremhæver, er behovet for fortsat udvikling af kvaliteten i den måde, som tilsynene gennemføres i praksis. I relation til vejledningens beskrivelse af kravene til de nye socialtilsyns årsrapporter understreger LEV bl.a.:

"Det er særligt vigtigt, at årsrapporten beskriver erfaringerne med inddragelse af borgersynspunkterne i forbindelse med varetagelsen af tilsynsopgaven, herunder tilsynenes fortsatte bestræbelse på at sikre, at så mange borgere som overhovedet muligt får mulighed for at udtrykke deres vurdering af tilbuddet i forbindelse med tilsynene. Et konsekvent fokus på 'tilsynsmetoder' er efter LEVs opfattelse af stor betydning for, at det tilsigtede kvalitetsløft i varetagelsen af tilsynsopgaven realiseres i praksis - og fastholdes over tid."

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap