ankestyrelsen_5200467-13.jpg 19.11.2013

Nyt fra Ankestyrelsen: Forhøjet husleje kan dækkes via merudgiftsreglerne

Ankestyrelsen har netop udsendt denne afgørelse AST 113-13, som fastslår, at når en ung flytter hjemmefra, vil en eventuelt forhøjet husleje kunne dækkes via merudgiftsreglerne. Dette uanset boform.

Personer, som er tilkendt førtidspension efter 2003 og som er omfattede af målgruppen for Servicelovens §100 kan således have mulighed for at få en eventuelt forhøjet husleje dækket via Servicelovens §100.

Afgørelsen fastslår desuden, at når en ung flytter hjemmefra til et botilbud, skal kommunen ved vurdering af boligudgiften foretage en samlet vurdering af en sammenlignelig situation med en ikke-handicappet på samme alder og i samme livssituation. Alder, beskæftigelse, uddannelse og lokalt prisniveau er elementer, der skal inddrages.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap