lev 6 13 ferie.jpg 09.10.2013

Kommune dropper grotesk overbetaling for ferie

Køge Kommune påstod i flere år, at det var helt i orden at kræve 20.000 kroner for fem dage i sommerhus, hvis man har behov for pædagogisk ledsagelse. Men efter vedholdende pres fra LEV og pårørenderådet ved bostedet Agerbækhuse er kommunen nu kommet på bedre tanker.

I juni-nummeret af LEV Bladet bragte vi en artikel om den ekstremt høje feriebetaling, som mange mennesker med udviklingshæmning præsenteres for fra deres kommune. I Køge er beboerne i Agerbækhuse blevet afkrævet hele 20.000 kroner for fem dages sommerhusferie i Danmark. Og Esben Hansen fra Norddjurs har hidtil skullet af med 14.000 kroner for fem dage i sommerhus i Christiansfeld. Hovedparten af betalingen er gået til personalelønninger og personalets rejse- og opholdsudgifter.

Feriebetaling sløjfet
Men nu er der sket en ny og positiv udvikling i sagen. I hvert fald i Køge. På et møde den 13. august 2013 besluttede Køge Kommunes socialudvalg nemlig at sløjfe beboernes betaling for personalets løn og rejse-/opholdsudgifter i forbindelse med en årlig ferie. I en indstilling til kommunens socialudvalg fremgår det således blandt andet:

"Borgere i botilbud tilbydes en årlig ferie af en varighed på fem dage, hvor botilbuddet afholder udgifterne til alle ekstraomkostninger som blandt andet ekstra personale til afholdelse af ferieturen, vikardækning i botilbuddet, som er en konsekvens af ferierejsen, samt personalets rejseudgifter og fortæring. Disse ekstra omkostninger afholdes i de nuværende retningslinjer af de deltagende borgere".
(Indstilling til socialudvalget i Køge Kommune til mødet den 13.08.2013.)

Indstillingen blev besluttet af socialudvalget, og Køge Kommune gør dermed op med den hidtidige holdning til brugerbetaling for ledsagelse på ferier. Kommunen har nemlig stædigt fastholdt, at det både var lovligt - og rimeligt - at lade mennesker med omfattende handicap betale løn og ophold for det personale, som skal hjælpe dem i forbindelse med en sommerhusferie.

Stædig kommune
Så sent som i marts 2013 skrev Køge Kommune i et svar til Kommunetilsynet ved Statsforvaltningen Sjælland, at borgere, der ønsker at rejse på ferie, selv skal betale alle ekstraudgifter i den forbindelse - også lønnen til det personale, som er fuldkommen afgørende for, om man kan komme af sted eller ej.

Det var formanden for pårørenderådet ved Agerbækhuse, Inge Bertelsen, som havde bedt Statsforvaltningens Kommunetilsyn se på feriebetalingen. Hun valgte at gå den vej, fordi der ikke kom noget ud af henvendelser til Køge Kommune. Men selvom der endnu ikke er kommet nogen udtalelse fra Statsforvaltningen, er Inge Bertelsen meget tilfreds med kommunens kursskifte:

- Jeg er bare så glad for det her resultat. Nu har Køge slået fast, at man selvfølgelig ikke skal pålægges en ekstrem overbetaling, fordi man har et handicap, der gør, at man ikke kan tage på ferie uden den nødvendige hjælp. Kursskiftet kom sent - men det kom. Og det er vi meget tilfredse med her i pårørenderådet, siger Inge Bertelsen.

Inge Bertelsen mener, at det er en kombination af mange forskellige ting, som har fået Køge til at skifte kurs:

- Jeg tror, kommunen har fået en klar fornemmelse af, at feriebetalingen ville blive underkendt af Statsforvaltningen. Det her med kommunalfuldmagten er vist ret klart i denne her sag. - Men jeg tror også, at presset fra mange forskellige sider har hjulpet. Både fra os her i pårørenderådet og i kommunens handicapråd. Artiklen i LEV Bladet har jeg også hørt, at man lagde mærke til, siger Inge Bertelsen.

Sommerdebat om feriebetaling
Der var i juni en del debat om brugerbetaling i forbindelse med ferier. For det er langt fra kun i Køge, at mennesker med udviklingshæmning opkræves ekstremt høje beløb til dækning af personaleudgifter i forbindelse med ferier, udflugter mv.

LEVs landsformand, Sytter Kristensen, havde blandt andet et indlæg i dagbladet Politiken, hvor hun påpegede det urimelige i situationen. Aktuelt oplever vi nemlig i LEV, at kommunerne faktisk erkender, at det er ulovligt at kræve brugerbetaling for personaleløn i forbindelse med ferier - men modsat Køge vælger de andre steder helt at sætte en stopper for den pædagogiske ledsagelse i forbindelse med ferier. I debatindlægget skriver Sytter Kristensen blandt andet:

"Nu erkender flere og flere kommuner så, at det er ulovligt at opkræve brugerbetalingen. Og det er jo godt nok. Men her tager historien endnu en grotesk drejning. Mange kommuners bud på, hvordan der rettes op på ulovlighederne er nemlig at fjerne al hjælp i forbindelse med ferie. Beskeden lyder: Hvis udviklingshæmmede overhovedet vil på ferie, så skal de selv købe hjælpen privat!"

Socialminister vil se på løsning sammen med KL
Efterfølgende skrev landsformanden til den daværende social- og integrationsminister Karen Hækkerup. Den henvendelse betød, at feriebetalingerne blev vendt på et møde den 29. august med den nye social- børne- og integrationsminister, Annette Vilhelmsen. Ministeren kom ikke med egentlige løfter, men Sytter Kristensen synes alligevel, at der er grund til optimisme:

- Meldingen fra ministeren var, at hun ville drøfte løsninger med KL inden for det såkaldte partnerskab. Det ser jeg meget frem til - for det er klart, at vi må forvente andet end bare en drøftelse af problemerne, udtaler Sytter Kristensen.

Landsformanden glæder sig også over udviklingen i Køge. Beslutningen om at botilbuddet skal afholde udgiften til fem dages pædagogisk ledsagelse i forbindelse med ferie peger fremad. Og landsformanden håber, at andre kommuner vil følge Køges eksempel:

- Man kan selvfølgelig godt diskutere, om niveauet lige skal være fem dage. Men for mig er det vigtigste lige nu, at Køge har valgt en løsning, som anerkender, at man skal have den nødvendige hjælp i forbindelse med den årlige sommerhusferie. - Jeg håber virkelig, at andre kommuner også vil indse, at mennesker med stort hjælpebehov også har krav på ferie - og at de ikke skal flås til skindet for at kunne få den nødvendige hjælp med. Men det skal vi nok ikke regne med sker sådan uden videre. - Det er derfor, jeg indtil videre sætter min lid til, at socialministeren vil hjælpe med til, at der findes en ordentlig løsning for udviklingshæmmede i hele landet.

Fra LEV Bladet 6, 2013

Læs mere LEV 6 oktober 2013

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap