luna1.jpg 29.10.2013

Pressemeddelelse: Rigtig arbejdsmiljøuddannelse til udviklingshæmmede

Mennesker med udviklingshæmning kan nu også få den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Medarbejdere på de beskyttede værksteder er alle omfattet af den danske arbejdsmiljølovgivning. Men mange af værkstederne har ikke haft mulighed for at gennemføre et certificeret uddannelsesforløb. Det kan man nu igennem Projekt LUNA, som Landsforeningen LEV står bag.

Sytter Kristensen, landsformand i LEV:
- Vi har længe ønsket os en rigtig arbejdsmiljøuddannelse til mennesker med udviklingshæmning. Det kan vi tilbyde nu, og det betyder, at udviklingshæmmede på landets beskyttede værksteder i fremtiden selv kan tage aktiv del i det lokale arbejdsmiljøarbejde. Det er et skridt frem for ligebehandlingen her i landet.

Landsforeningen LEV samarbejder med en af Danmarks største arbejdsmiljørådgivere, ALECTIA om den nye uddannelse, som er målrettet udviklingshæmmede.

Ilse Just, afdelingsleder i ALECTIA:
- Som autoriseret arbejdsmiljørådgiver ser vi det som en af vores vigtigste opgaver at udbrede forståelsen for et god arbejdsmiljø, så alle medarbejdere, uanset kompetencer, kan være en del af arbejdsmiljøarbejdet på deres arbejdsplads. Arbejdet med at udvikle en arbejdsmiljøuddannelse til mennesker med udviklingshæmning giver derfor både mening i forhold til mennesker med udviklingshæmning og deres arbejdsmiljø og for udbredelsen af et godt arbejdsmiljø for alle medarbejdere. ALECTIA glæder sig til at være en del af udviklingen i fremtiden.

Uddannelsen giver de samme kvalifikationer og kompetencer, som andre arbejdsmiljørepræsentanter har. Forskellen på en almindelig arbejdsmiljøuddannelse og den uddannelse, som tilbydes til mennesker med udviklingshæmning, ligger i undervisningsmaterialet, selve undervisningen og den måde, hvorpå den enkelt deltager skal til den afsluttende prøve på.

Projekt LUNA støttes af Velux Fonden og satspuljemidler. Læs mere om projektet på www.projektluna.dk.

For yderligere oplysninger om Projekt LUNA kan LEVs landsformand, Sytter Kristensen, kontaktes på tlf. 4016 8044.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap