14.04.2014

LEV er klar til ændret ledsager-ordning

Landsforeningen LEV ser positivt på en ændring af servicelovens bestemmelser for, hvilke borgere med handicap der skal have ret til at få en socialpædagogisk ledsager med på ferier, udflugter mv. Det fortalte LEVs landsformand Sytter Kristensen i fredags til dknyt.

Frem for at nægte handicappede borgere selv at betale for en ledsager, som mange kommuner gør i dag, bør der ses mere specifikt på, hvad den enkelte handicappede selv kan, mener organisationen.

Derfor er LEV nu parat til, i samarbejde med KL, at få ændret reglerne for, hvem der skal have en kommunalt betalt pædagog fra beboerens eget bosted med ud af huset.

Står det til LEV, skal kommunerne se på, hvad serviceloven giver og ikke giver ret til i forhold til at få en socialpædagogisk ledsager betalt. Sytter Kristensen formulerede det således over for dknyt:

"Kommunernes øvelse må være er at se på individuelle behov. Borgere, der er visiteret til en ledsager efter §85 (om behov for omsorg, støtte og/eller hjælp til udvikling af færdigheder, red. ) skal naturligvis have det. Ellers undergraver vi ordningen, og så ender vi med, at borgeren til sidst også skal betale for en ny ble," siger hun og fortsætter:

"Men hvis en borger tidligere har fået afslag på en ledsagerordning, og der ikke står andet i handleplanerne for borgeren, så skal vedkommende ikke have en socialpædagogisk ledsager fra sit bosted med på tur. Så må vi se på andre muligheder for at få en ledsager ud fra borgerens egen betaling ved at sige: Du må gerne købe selv - men ikke lige den ydelse, som giver ret til en socialpædagogisk ledsager ud fra §85," siger Sytter Kristensen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap