pol110414s4.jpg Fra Politiken.dk 14.04.2014

Politiken: Handikappede må droppe udflugterne

Politiken havde fredag et tema med fokus på ledsagelse for mennesker med handicap - og de konsekvenser en administrativ skrivelse til landets kommuner fra KL om ulovligheden i at opkræve borgerne for denne ledsagelse har fået.

Hele problematikken om ledsagelse har de seneste måneder fyldt meget i LEV - se blot det lille udvalg af artikler nedenfor.

Artiklen beskriver meget godt de problemer, som skrivelsen fra KL har medført for de mennesker med udviklingshæmning, der har råd til, og som hidtil selv har betalt for deres ledsager. Men den forsømmer samtidig at beskrive de problemer, som alle de, der knap har råd til at betale for sig selv, og da slet ikke for andre, hvilket er tilfældet for rigtigt mange på den nye førtidspension, har.

Minister skubber aben videre
Den ansvarlige minister, socialminister Manu Sareen, slår i Politiken fast, at en opfyldelse af serviceloven fordrer af kommunerne, at borgere med handicap kan leve et så selvstændigt og frit liv som muligt. Og heri hører også udflugter med den ledsagelse, som nu er påkrævet. Det er der ikke noget nyt i, som ministeren udtrykker det.

LEVs landsformand, Sytter Kristensen, er glad for, at ministeren præciserer kommunernes ansvar. Og så tilføjer hun:

- Men det er stærkt bekymrende, at ministeren ikke går ind og påtager sig noget som helst ansvar for, at loven overholdes, og altså at borgere med handicap får den ledsagelse, som han selv siger, der er helt nødvendig for, at de kan leve et selvstændigt liv.

Lolland har åbenbart råd
En række af de kommuner, som helt har lukket ned for den pædagogiske ledsagelse, har brugt økonomien som argument. "Vi har ikke råd", siger de. Men det er heldigvis ikke en universel sandhed. Manu Sareen nævner selv i artiklen, at det godt kan lade sig gøre, hvis viljen er der. Han siger således, at:

"Jeg vil gerne understrege, at der heldigvis findes også kommuner, som påtager sig det ansvar. Eksempelvis har Lolland på trods af store besparelser alligevel fundet penge (godt 800.000 kroner, red.). Så det kan jo lade sig gøre derude."

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap