kommunernes anvendelse af serviceniveauer.jpg Fra forsiden 07.04.2014

Serviceniveauer anvendes aktivt i hver tredje sagsbehandling

Ankestyrelsen har offentliggjort en praksisundersøgelse om kommunernes brug af serviceniveauer - eller kvalitetsstandarder, som det også hedder i nogle kommuner. Ankestyrelsens egen udlægning af undersøgelsen er temmelig underlig, fordi den reelt ikke bakker undersøgelsens resultateter op, som ellers er klare nok: Kommunerne anvender serviceniveauer i stort omfang i sagsbehandlingen.

Ankestyrelsen har om undersøgelsen meldt ud, at "kommunerne sjældent bruger fastsatte serviceniveauer i afgørelser". Men undersøgelsen viser rent faktisk noget lidt andet. For af de 99 undersøgte sager fremgår det, at kommunerne i hver tredje har anvendt serviceniveauer aktivt i afgørelsen. Heraf har serviceniveauet haft indflydelse på afgørelsen i 69 procent af sagerne.

Undersøgelsen viser desuden, at der i 28 procent af sagerne om socialpædagogisk støtte ikke er en skriftlig afgørelse. Det er problematisk, for dermed har borgerne jo ingen mulighed for at se, om serviceniveauet har spillet ind. Og hvis man sammenholder det med et andet resultat af undersøgelsen, nemlig at det kun i 40 procent af sagerne er tydeligt, hvilket grundlag en afgørelse er truffet på, så stiller det ansøgeren i en meget uklar position - for hvad viser afgørelsen egentlig? Og hvad kan man som ansøger eventuelt klage over?

Landsforeningen LEVs formand, Sytter Kristensen, er dybt bekymret:
- Vi har sagt det mange gange, og nu gør jeg det igen: Afslag kan ikke begrundes alene med henvisning til kommunens serviceniveau eller kvalitetsstandard. En kommune skal altid forholde sig konkret til den enkelte ansøgers behov for eksempelvis ledsagelse. Og hvis man indgiver en ansøgning om socialpædagogisk støtte, så har man ret til et svar med en afgørelse - uanset begrundelsen for afgørelsen. Det burde ikke være til at misforstå.

En korrekt sagsbehandling af eksempelvis en borgers ansøgning om pædagogisk støtte til ledsagelse, ferieophold mm. kræver altså en konkret individuelt begrundet afgørelse med klagevejledning. Ansøgeren kan altid klage over kommunens afgørelse inden for fire uger fra modtagelse af den skriftlige afgørelse.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap