03.04.2014

Veje til lighed i sundhed for mennesker med handicap

Ny hvidbog fra Lægemiddelindustriforeningen (Lif) og Danske Handicaporganisationer (DH) skitserer problemer med og konsekvenser af ulighed i sundhed for mennesker med handicap og fremlægger mulige løsninger på, hvordan uligheden kan mindskes.

Hvidbogen oplister i første omgang problemerne og konsekvenserne i forhold til lighed i sundhed, blandt andet at mennesker med handicap har dårligere sundhedstilstand og dør tidligere end resten af befolkningen.

Engelske undersøgelser viser således, at næsten halvdelen af dødsfaldene blandt mennesker med intellektuelt handicap kan kategoriseres som undgåelige dødsfald, mens det gælder 24 % i den almene befolkning. Blandt de for tidlige dødsfald blandt mennesker med handicap kan 41 % henføres til problemer med at undersøge og vurdere patientens sygdom, mens 42 % kan henføres til problemer med at behandle patientens sygdom.

Løsninger
Men hvidbogen kommer også med mulige løsninger. En løsning for de mest sårbare borgere er årlige sundhedstjek udført af de alment praktiserende læger, gerne i samarbejde med andre sundhedsprofessionelle som fx psykiatere og farmaceuter. Denne løsning bruges med succes i bl.a. England og Norge.

Danske Handicaporganisationers og Lifs håb med hvidbogen er, "at debatten breder sig, og at vi dermed kan være med til at fremme de holdningsændringer, der så oplagt er behov for, hvis uligheden i sundhed for mennesker med handicap skal mindskes".

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap