skipperclement.taolytzen.jpg Foto: Tao Lytzen 07.08.2014

Endnu en ulovlig flytning

Jammerbugt begår krystalklart lovbrud med den planlagte flytning af udviklingshæmmede fra bofællesskab. Landsforeningen LEV forlanger, at beslutningen øjeblikkeligt omgøres og har desuden bedt Kommunetilsynet gå ind i sagen.

LEVs Landsformand, Sytter Kristensen, har i dag sendt et brev til Jammerbugt Kommune om kommunens beslutning om at nedlægge bofællesskabet på Skipper Clements Vej og flytte beboerne, der alle har udviklingshandicap, til Krabben i Hjortdal.

Som det konstateres i henvendelsen er kommunens beslutning klart lovstridig. Der er nemlig tale om almene boliger, hvor beboerne har helt almindelige lejerettigheder, og så kan en kommune ikke beslutte at nedlægge dem på denne måde. Derfor er brevet også sendt til Kommunetilsynet ved Statsforvaltningen med en opfordring til, at tilsynet reagerer omgående og sætter Jammerbugt Kommune på plads.

Sytter Kristensen siger om sagen: "Det er rent ud sagt noget svineri, at man tillader sig at skalte og valte med sårbare borgeres hjem på denne måde. De har boet i Skipper Clements Vej i over 10 år, og er glade for stedet. Men faktisk er det også klart ulovligt. Jeg er mildest talt rystet over, at kommunen ikke kender gældende lovgivning - eller at den vælger at se stort på den."

"Jeg ved, at der lokalt er gjort et stort arbejde for at få kommunen på bedre tanker. Men det har man helt set bort fra. Derfor har jeg i dag skrevet til borgmesteren om sagen - og jeg har givet kommunetilsynet en kopi, så de kan gribe ind og sætte kommunen på plads."

"Denne absurde beslutning om at tvangsflytte mennesker fra deres hjem skal omgøres. Og det skal ske omgående."

Generelt problem på landsplan
LEVs rådgivning har de seneste to år oplevet en kraftig vækst i sager om flytninger. Det drejer sig om henvendelser fra pårørende til udviklingshæmmede, hvor kommunen forsøger at flytte deres pårørende uden respekt for borgerens ret til sin egen bolig - og uden at iagttage gældende regler om flytning uden samtykke, fritvalgsbestemmelserne mv.

Derfor skrev Sytter Kristensen tilbage i december 2013 til den daværende socialminister, Anette Vilhelmsen, og bad om at der blev handlet i forhold til denne alarmerende udvikling.  Kort efter forlod Anette Vilhelmsen imidlertid posten, og LEV har siden forsøgt at få hendes efterfølger, Manu Sareen, til at tage problemstillingen op.  Det har nu resulteret i, at der afholdes et møde mellem Manu Sareen og Sytter Kristensen i slutningen af august måned.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap