skipperclement.taolytzen.jpg Foto: Tao Lytzen 27.08.2014

Grotesk inkompetence fører til rettighedskrænkelser af udviklingshæmmede

Jammerbugt Kommune fastholder i et længe ventet svar til LEV, at det er OK at tvangsflytte udviklingshæmmede fra deres almene lejebolig. LEVs landsformand er rystet over den juridiske inkompetence som svaret afspejler - og frem for alt over de konsekvenser, det nu får for beboernes rettigheder.

I begyndelsen af august måned skrev LEVs landsformand, Sytter Kristensen, til Jammerbugt Kommune med et krav om, at kommunen øjeblikkeligt omgjorde beslutningen om at nedlægge bofællesskabet Skipper Clements Vej og flytte beboerne, der alle har udviklingshandicap, til Krabben i Hjortdal.

I brevet gjorde Sytter Kristensen det helt klart, at kommunens beslutning er lovstridig. Der er nemlig tale om almene boliger, hvor beboerne har helt almindelige lejerettigheder, og så kan en kommune ikke beslutte at nedlægge dem på denne måde.

Svar fra Jammerbugt Kommune
Nu har kommunen sendt et svar til LEV, og her afviser man at ændre på beslutningen om at lukke bofællesskabet. Kommunen skriver blandt andet, at baggrunden for beslutningen om at lukke Skipper Clements Vej ikke er af driftsmæssig og økonomisk karakter. Beslutningen er derimod begrundet i, at beboerne har et stigende behov for hjælp, og det mener kommunen ikke kan gives på Skipper Clements Vej.

LEVs landsformand er chokeret over kommunens argumentation i brevet:

- Kommunen skriver, at den har besluttet at flytte beboerne fordi de regner med, at de fremover får brug for mere hjælp end de får i dag. Men den begrundelse holder ingen steder. Hvis en kommune vil gennemføre en flytning med den begrundelse, så skal Statsforvaltningen godkende flytningen i relation til hver enkelt beboer. Og det skal ske inden flytningen. Det hedder flytning uden samtykke, og i lovgivningen betragtes det som magtanvendelse.

- Der skal faktisk rigtig meget til før Statsforvaltningen godkender en sådan flytning. Henvisning til 'normeringer', som kommunen gør i brevet, er slet ikke en begrundelse, der holder. 'Normeringer' - dvs. den hjælp som der er brug for - skal jo ændres, hvis borgernes behov ændrer sig.

- Det kan godt være, at det her er lidt kompliceret. Men det er altså bekymrende, at en kommunal myndighed ikke sætter sig bedre ind i lovgivningen inden de træffer så indgribende en beslutning. Kommunen er endda blevet gjort opmærksom på de lovgivningsmæssige problemer.

- I mine øjne er det grotesk inkompetence i den rådgivning som politikerne i Jammerbugt har fået forud for beslutningen, siger Sytter Kristensen.

I afslutningen på kommunens svar til LEV skriver kommunen blandt andet: "Det fremgår direkte af Servicelovens § 111, stk. 1, at boformer omfattet af Serviceloven ikke er omfattet af lejelovgivningen". Her mener LEVs landsformand, at absurditeten er bøjet i neon:

- Det er et rent 'godav-mand-økseskaft' svar. Nej, boliger efter Serviceloven er ikke omfattet af lejelovgivningen. Helt enig! Men Skipper Clements Vej er jo netop ikke en servicelov-bolig. Det er et bofællesskab efter Lov om almene boliger, hvad kommunen faktisk også selv skriver i starten af brevet. Og i en almen bolig har man lejerettigheder, ganske som alle andre. Det er rent absurd-teater, siger Sytter Kristensen.

Positiv dialog med pårørende, påstår Jammerbugt
I Jammerbugt Kommunes svar til LEV påstår man, at der siden april måned har været "… en positiv dialog med beboerne og deres pårørende" og det undrer derfor kommunen, at LEV henvender sig så sent i forløbet. Denne udlægning, har Sytter Kristensen endog meget vanskeligt ved at genkende:

- LEVs lokale folk har forsøgt at få klare svar fra Jammerbugt Kommune helt siden maj. Men man har konsekvent været længe om at komme med svar. Og svarene har været ufuldstændige og fyldt med fejl.

- Det med den positive dialog med pårørende og beboere er vist også ret fantasifuldt. De informationer jeg har fået fra pårørende fortæller om dybt ulykkelige beboere og pårørende som fik udstukket et diktat fra kommunen: I skal flytte, basta, siger Sytter Kristensen

Nu venter vi kun på Socialministeriet?
Ved LEVs henvendelse til Jammerbugt Kommune blev der samtidigt sendt en kopi af henvendelse til Kommunetilsynet ved Statsforvaltningen, Socialtilsyn Nord, By- og boligminister Carsten Hansen samt Socialminister Manu Sareen.

På nær Socialministeren, har alle disse myndigheder reageret ved at rette henvendelse til Jammerbugt Kommune. Kommunetilsynet ved Statsforvaltningen har eksempelvis bedt Jammerbugt Kommune besvare spørgsmål i sagen, men på grund af en lang sagsbehandlingstid, vil der først komme en afgørelse fra Tilsynet længe efter den fastsatte flyttedato for beboerne.

LEVs landsformand håber, at Socialministeren nu vil tage ansvar og give kommunen klar besked om hvad, der er op og ned i juraen. Og det skal ske med det samme, mener landsformanden:

- Jammerbugt Kommune laver en helt forrykt fortolkning af Serviceloven i deres svar til os i LEV. Den fortolkning betyder, at nogle ekstremt sårbare mennesker, er kommet alvorligt i klemme. Det går jeg ud fra at Socialministeren også synes er en helt uholdbar situation, siger Sytter Kristensen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap