tv2 ost - pjaskvåd af tis_bostedet tornhoj2.jpg Fra TV2east.dk 25.08.2014

Rapport om bosted viser omfattende svigt

Holbæk Kommune har netop modtaget en rapport om bostedet Tornhøj, som er et bosted for mennesker med udviklingshæmning og andre handicap. Den viser omfattende problemer med bostedet og behov for gennemgribende forandringer. Tornhøj var i juni måned genstand for en massiv dækning i TV2 ØST om adskillige stærkt kritisable svigt af flere beboere.

Rapporten er udarbejdet af et konsulentfirma. som Holbæk Kommune har bedt interviewe pårørende og tidligere og nuværende medarbejdere. Selvom der også er en del pårørende og medarbejdere, som udtrykker tilfredshed med bostedet, så tegner rapporten et billede af et bosted, hvor de ledelsesmæssige svigt er dybe og alvorlige. Og svigtene kan både henføres til den administrative og politiske ledelse i Holbæk Kommune og til ledelsen på Tornhøj. LEVs landsformand, Sytter Kristensen, udtaler:

- Rapporten viser, at kritikken i TV2 ØST var berettiget. Situationen på Tornhøj er - og har længe været - kritisabel. Også mere generelt. Det var ellers ikke den melodi, som kommunen forsøgte at spille. da kritikken kom frem, siger Sytter Kristensen.

Rapporten beskriver generelt en gruppe medarbejdere - tidligere såvel som nuværende - der føler sig presset i hverdagen. Flere udtrykker, at de ikke føler sig godt nok klædt på rent fagligt, og de synes, at ressourcerne er for få til, at de kan yde en rimelig indsats over for beboerne. I rapporten skriver konsulenterne bl.a.:

"Nogle medarbejdere oplever, at det er deres eget ansvar at søge svar på faglige spørgsmål i hverdagen - f.eks. via Google. Langt de fleste medarbejdere peger på, at den manglende faglighed er et stort problem, såvel generelt som i forhold til borgerne med nye (dobbelt-) diagnoser" (side 10).

"Medarbejderne peger på, at der skal flere hænder til. Der er for få vagter på, normeringen er for lav. Der er ikke plads til at aktivere beboerne ordentligt, og der er heller ikke tid eller plads til at tage sig ordentligt af nye medarbejdere" (side 11).

Ledelsesfokus på økonomi frem for trivsel
Rapporten tegner et billede af et bosted, hvor nogle af medarbejderne oplever, at ledelsen har mistet orienteringen. I rapporten skriver konsulenterne blandt andet:

"En del medarbejdere - tidligere som nuværende - peger på, at de problemer, som Tornhøjs ledelse står med, skyldes problemer højere oppe, altså i det kommunale system. Her peger de på økonomisk pres og lang sagsbehandling. Flere medarbejdere udtrykker, at det handler mere om økonomi på Tornhøj end om trivsel, og at man ikke forstår prioriteringen af kommunens budget" (side 8).

Sytter Kristensen mener, at dette viser, at det politiske og administrative ledelsesniveau bærer en stor del af ansvaret for den problematiske situation på Tornhøj.

- For mig at se er der ingen tvivl om, at kommunalpolitikerne og forvaltningens ledelse i Holbæk bærer et tungt ansvar for, at det har fået lov at udvikle sig på den måde. Det vil være ansvarsforflygtigelse, hvis man alene gør det til et spørgsmål om svigt blandt medarbejderne på Tornhøj. Politikerne har et kæmpe ansvar - og der er grund til selvransagelse på flere niveauer, siger Sytter Kristensen.

Holbæk Kommune har også udarbejdet en handleplan for Tornhøj. Planen beskriver i overordnede vendinger, hvilke indsatsområder der skal arbejdes med for at styrke kvaliteten i indsatsen. Sytter Kristensen synes, at det er helt oplagt, at kommunen laver en handleplan. Men hun mener, at planen fremstår meget overordnet og ukonkret.

- Jeg håber sandelig, at alvoren er gået op for kommunen. Der er mange udfordringer på Tornhøj - også flere end dem, som er beskrevet i rapporten - og det kræver en seriøs indsats. Den største taber, hvis kommunen igen svigter sit ansvar, er beboerne.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap