sytter_lille.bmp 17.12.2014

Er økonomerne også ved at kapre (re)habiliteringsbegrebet?

En forestående reform af voksenbestemmelserne i Serviceloven tyder på, at vi skal have endnu et spin. Et spin, hvor positive begreber kidnappes, for at pakke forringelser pænt ind.

I den afsluttende debat på vores vellykkede landsmøde i november måned var en af konklusionerne, at LEV skulle være med til at tilbageerobre inklusionsbegrebet fra de økonomer og andre embedsmænd, som har "kidnappet" det. Inklusion af børn med handicap i folkeskolen er en kerneværdi i LEVs arbejde, og vi vil ikke finde os i, at inklusionsprojektet bliver reduceret til "et godt spin", der skal få en folkeskolereform til at glide bedre ned.

Men det er tydeligvis ikke kun inklusionsbegrebet, som i disse år udsættes for "kidnapningsforsøg". Spin-doktorerne har også opdaget rehabilitering og habilitering som positivt klingende ord, der kan camouflere forringelser.

Forenkling = Forringelse
I disse dage forhandler partierne på Christiansborg en reform af Servicelovens voksenbestemmelser. Jeg håber, at forhandlingerne i sidste sekund har medført gennemgribende ændringer i lovforslaget, selv om jeg tvivler på det. Reformen går under den uskyldige overskrift "Forenkling", men alt tyder på, at "Forringelse" vil være en mere dækkende overskrift. I meget grove træk vil reformen - sådan som den ligger beskrevet nu - få tre konsekvenser:
a) Større handlefrihed for kommunerne (nye prioriteringsmuligheder)
b) Markant forringede klagemuligheder for borgerne
c) En nedbringelse af antallet af klagesager i Ankestyrelsen

Selvom disse forringelser tydeligvis er det bagvedliggende formål med "Forenklingen af Servicelovens voksenbestemmelser", så forhindrer det ikke embedsværket i at pakke det hele ind i en masse pæne ord om større fokus på rehabiliterende og habiliterende indsatser.

Men modsat reformens klare forringelser af retssikkerheden, så er forslagets snak om styrkelse af rehabiliterende og habiliterende indsatser tågede og helt uforpligtende intentioner. Men det lyder jo bedre med fokus på borgeren, helhedsorientering, målrettede og rehabiliterende handleplaner - så det må vi hellere drysse ud over teksten.

Glædelig jul...
2014 har været et barsk år for LEVs målgruppe, og 2015 bliver heller ikke et nemt år. Men uden den store indsats, der er lagt i 2014 af alle de mange blandt LEVs frivillige, samarbejdspartnere og i LEVs sekretariat, havde vi ikke nået de forbedringer, som trods alt også er opnået.

Jeg ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.

Lederen blev bragt i LEV Bladet nr. 8.

Lovforslaget om reform af voksenbestemmelserne var ikke offentliggjort ved redaktionens afslutning. Det er det så blevet efterfølgende. Her kan du læse mere om LEVs, og en række andre handicaporganisationers, holdning til det endelige høringsforslag:

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap