chrborg_orange_sort.jpg 09.12.2014

Katastrofal ændring af Serviceloven på vej

"Voldsom forringelse af retssikkerheden og svigt af sårbare grupper. Et absurd og ensidigt knæfald for KL's krav om større handlefrihed i kommunerne." Sådan betegner LEVs landsformand det forslag til ændring af Servicelovens voksenbestemmelser, som regeringen i dag har sendt i høring.

Lovforslaget er omfattende, og LEV har ikke nærstuderet alle hjørner, men linjen er krystalklar. Tusindvis af borgere med funktionsnedsættelser - herunder mange udviklingshæmmede - vil med forslaget miste retten til ydelser, som er helt afgørende for, at de kan leve en god tilværelse.

Ingen klagemulighed
Den fremtidige visitation kommer til at hvile på en overordnet gruppeinddeling: 1) Personer med let nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller lettere sociale problemer. 2) Personer med få, afgrænsede og relativt enkle hjælpebehov. 3) Personer med varig og/eller betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Men der bliver ingen mulighed for at klage over kommunens gruppeinddeling. Dermed er Ankestyrelsen sat uden for døren i en kommunal beslutning, som ofte vil få helt grundlæggende betydning for borgeren. Og det er reelt fuldkommen tåget, hvordan kommunerne træffer beslutning om gruppeplaceringen.

Nul hjemmevejledning
Rigtig mange udviklingshæmmede med et relativt lille hjælpebehov vil fremover reelt være afskåret fra hjemmevejledning med socialpædagogisk bistand. Og de vil ikke engang kunne klage over det. Denne gruppes tilbud er indskrænket til typisk gruppebaserede "… generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte."

Men også blandt borgere med meget omfattende og komplekse hjælpebehov bliver mange ramt hårdt, hvis lovændringen går igennem. Frem for den nuværende ret til for eksempel et aktivitets- og samværstilbud (§104) eller beskyttet beskæftigelse (§103), bliver det fremover op til en samlet kommunal vurdering, om borgeren skal have et tilbud i dagtimerne eller ej.

LEV: Ekstrem forringelse
LEVs landsformand, Sytter Kristensen, er stærkt forundret over lovforslaget:

- Det her forslag er en ekstrem og dybtgående forringelse af både hjælpen til borgerne og deres retssikkerhed. Langt værre end det vi allerede har været vidne til de seneste år.

- Det ligner et absurd og ensidigt knæfald for KL's krav om endnu større handlefrihed i kommunerne. Fokus er reelt udelukkende på såkaldte forenklinger, der kan nedbringe antallet af afgørelser og klagesager i kommunerne. Jeg begriber ganske enkelt ikke, at regeringen og de øvrige partier bag forslaget ikke har gennemskuet det, siger Sytter Kristensen.

LEVs landsformand lover at fortsætte kampen for, at der foretages grundlæggende ændringer i lovforslaget:

- Vi har allerede i nogen tid været i dialog med ministre, embedsmænd og flere partier, hvor vi har udtrykt vores dybe skepsis. Men trods gode og venlige miner har det været uden effekt. Ikke en eneste af vores bekymringer har man taget højde for. Ikke én, siger Sytter Kristensen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap