22.12.2014

Ny diplomuddannelse i alternativ kommunikation

Det er nu muligt at tage en diplomuddannelse i 'Komplekse kommunikationsbehov'. En yderst tiltrængt nyskabelse, mener lederen af LEVs børneterapeutordning.

I samarbejde mellem Isaac Danmark, LEV, Spastikerforeningen og professionshøjskolen UCC lanceres nu første del af en pædagogisk diplomuddannelse, der skal styrke det faglige personales viden om alternative kommunikationsformer målrettet mennesker med komplekse kommunikationsbehov.

- Det har været en næsten tre år lang og snørklet vej at nå hertil, men også en lærerig proces i samarbejde med dygtige fagpersoner fra Isaac og fra Spastikerforeningen, siger Alice Hasselgren, leder af LEVs børneterapeutordning. Hun har været med i den arbejdsgruppe, hvis arbejde har lagt grundstenen til den nye uddannelse.

- Det er helt essentielt, at det fagpersonale, der i dagligdagen skal være med til at sikre, at mennesker med komplekse kommunikationsbehov får den støtte, de har behov for, har et indgående kendskab til, hvordan man støtter denne gruppe af ekstremt kommunikationssvage mennesker. Ind til nu har det i alt for stor udstrækning været overladt til tilfældige ildsjæle at skaffe sig viden om dette område. Derfor har den også været ikke eksisterende mange steder, uddyber Alice Hasselgren.

Uddannelsen henvender sig til:

  • Lærere, pædagoger, talepædagogisk og ergo/fysioterapeutisk personale, der arbejder direkte eller indirekte med mennesker med kommunikationsvanskeligheder.
  • Medarbejdere i skole, dagtilbud, døgn- og aflastningstilbud, fritidstilbud, STU og småbørnstilbud.

Uddannelsen, der foregår på professionshøjskolen UCC, er i foråret 2015, tilmeldingsfrist er den 1. februar.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap