lev 8 - søg.jpg 17.12.2014

Søg, søg, søg

Regeringens manglende vilje til at få løst ledsagelsesproblemet kræver ny handling - og den kommer ikke mindst til at foregå i kommunerne. LEVs landsformand opfordrer alle til at overdynge kommunerne med konkrete ansøgninger om ledsagelse.

Regeringens svigt i finanslovsforhandlingerne gør, at der må søges andre veje i kampen for at sikre mennesker med udviklingshæmning rimelige vilkår for støtte og ledsagelse. Slagene skal nu slås i kommunerne, mener LEVs landsformand:

- Nu er der ingen anden udvej end at bombardere kommunerne med konkrete ansøgninger om pædagogisk støtte og ledsagelse. Allerede nu skal der for eksempel søges om ledsagelse i forbindelse med den forestående ferie, deltagelse i en årlig festival, udflugt til zoo, den ugentlige tur i svømmehallen osv. Hvis kommunen giver afslag, skal man sørge for, at den kommer i Ankestyrelsen.

- Det vil også være oplagt, at så mange som muligt søger en ledsageordning efter § 97. Det er den, som giver ret til 15 timers individuel ledsagelse om måneden. Det er helt klart vores indtryk fra LEVs rådgivning og fra kredsene, at der er alt for mange, som ikke har ledsageordning, selvom de helt klart er berettiget efter de nuværende regler. Det skal der laves om på. Og den eneste vej er nu at søge kommunen om en ledsageordning - også selvom kommunen eller bostedet påstår, at man ikke er berettiget. Hvis der kommer afslag, så skal der klages, så Ankestyrelsen kommer til at tage stilling, siger Sytter Kristensen.

Hovedbudskabet fra landsformanden er altså: Søg, søg og søg igen. Og hvis der kommer afslag: klag til Ankestyrelsen. Landsformanden er helt opmærksom på, at sagsbehandlingstiderne i både kommunerne og i Ankestyrelsen er lange. Men der er næppe nogen vej udenom.

Serviceniveauer som en slags kommunal servicelov
Men det er ikke kun på det individuelle niveau, at der skal ske en opprioritering af indsatsen. Som KL's undersøgelse viser, har en del kommuner fastsat absurde serviceniveauer for støtte og ledsagelse, og disse niveauer er formentlig i strid med Serviceloven. En kommune må ikke på den måde lægge et loft på ydelsen af socialpædagogisk bistand efter § 85. Derfor er det relevant at bede Statsforvaltningen om at tage stilling til kommunernes serviceniveauer på dette område, mener Sytter Kristensen:

- Serviceniveauer er blevet ekstremt populære i kommunerne, og meget ofte bruges de, som om det var en slags kommunal servicelov. Sådan forholder det sig jo ikke. Når man går ind og sætter maksimumgrænser af denne her art, så bryder man med lovgivningens princip om konkret og individuel vurdering. Derfor skal vi have bedømt disse her serviceniveauers lovlighed.

Artiklen blev bragt i LEV Bladet nr. 8

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap