jp-artikel om ferie.jpg 26.02.2014

Udviklingshæmmede uden ledsagere må blive hjemme

Louise Thykær har de seneste ni år været med på Sølund Musik Festival. Og hun har også været på ferie med andre beboere og ledsagere. Men det er slut nu. Aarhus Kommune, hvor Louise bor, har sparet ledsagelsen væk. Den historie kunne man læse i Jyllands-Posten i går.

Og Aarhus står ikke alene om at fjerne ledsagelsen til de mennesker med udviklingshæmning, som har størst behov for hjælp. I LEV mener man, at mindst 5500 borgere med udviklingshæmning er i klemme, fordi kommunerne ikke vil betale for ledsagelse. Det overordnede problem er, at Louise og andre med udviklingshæmning intet retskrav har på et bestemt antal ledsagelsestimer, for det skal indgå i servicen på det botilbud, hvor de bor, udtaler politisk konsulent i LEV, Thomas Gruber, til Jyllands-Posten.

Den kritik bakkes i artiklen op af blandt andre Danske Handicaporganisationer og Institut for Menneskerettigheder. Jurist Maria Ventegodt Liisberg (IMR) siger blandt andet:
"Den generelle tendens med, at handicappede ikke kan få en ledsager, går mod princippet om inklusion i FN's handicapkonvention."

LEV har mange gange de seneste år tordnet mod den uretfærdighed og diskrimination, at mange udviklingshæmmede enten uretmæssigt skulle betale i dyre domme for en ledsagelse - eller slet ingen ledsagelse kunne få. Hidtil dog uden at skiftende ministre har handlet på det. Men nu er der måske nye toner på vej. I artiklen i Jyllands-Posten siger den nye socialminister Manu Sareen i hvert fald, at han ikke har planer om ændre loven og gøre brugerbetaling lovlig.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap