holde hånd hans juhl.jpg Foto: Hans Juhl 21.01.2014

Positiv melding fra KL om pædagogisk ledsagelse og brugerbetaling

Kommunerne er forpligtet til at yde gratis hjælp og ledsagelse til mennesker med udviklingshæmning - også i forbindelse med ferieophold, udflugter mv. Brugerbetaling på hjælpen er ikke tilladt. Så klart er budskabet i en administrativ meddelelse, som KL udsendte til kommunerne i sidste uge.

Tusindvis af mennesker med udviklingshæmning er i årevis blevet afkrævet ekstremt høj brugerbetaling for den pædagogiske ledsagelse i forbindelse med for eksempel ferieture. Brugerbetalingen er klart i strid med lovgivningen, og det har fået flere kommuner til helt at sætte en stopper for den pædagogiske støtte og ledsagelse i forbindelse med ferier mv. Andre steder har man henvist borgerne til, at de fremover må købe ledsagelsen af en privat leverandør.

KL: Kommunerne har pligt til at yde ledsagelse
Men den går ikke. Sådan må man tolke den meget klare administrative meddelelse, som Kommunernes egen interesseorganisation, KL, udsendte i den forgangne uge. Meddelelsens resumé siger det på denne måde:

"Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at yde en række tilbud til voksne med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, jf. serviceloven. Tilbuddene er gratis for borgeren, og kommunen må ikke yde hjælp mod betaling fra borgerne. Dette gælder fx, når borgere har brug for socialpædagogisk bistand i form af ledsagelse eller støtte under ferieophold, på udflugter, weekendture mv."

Senere i meddelelsen giver KL en række eksempler på, hvilken slags støtte der kan være tale om:

"Socialpædagogisk bistand kan dække mange forskellige typer af støtte. Det kan bl.a. bestå af ledsagelse, både når der er tale om individuelle og fælles aktiviteter, herunder indkøb, lægebesøg, fritids- og kulturtilbud, rejser og aktiviteter af social karakter. Det kan f.eks. være relevant for, at borgeren kan fastholde egen identitet og opnå en mere aktiv livsudfoldelse."

LEV: Positiv melding, der tydeliggør kravet på ledsagelse
LEVs landsformand, Sytter Kristensen er positiv over for KL's melding til kommunerne:

- Beskeden er helt klar: Stop den ulovlige brugerbetaling på pædagogisk ledsagelse. Desuden siger meddelelsen jo også ret klart, at pædagogisk ledsagelse til fx ferieophold eller udflugter klart ligger inden for formålet med den socialpædagogiske bistand.

- Som jeg læser KL's melding, så ligger den på linje med det, vi har sagt hele tiden i LEV. Det holder ikke at lave kommunale serviceniveauer, hvor man uden videre fratager borgerne pædagogisk ledsagelse i forbindelse med ferieophold eller udflugter.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap