ekstra bladet - max_screendump.jpg 09.07.2014

Misrøgt: Ansatte sagde, at de ville sparke dreng i hovedet

"Hvis Max angriber, skal du sparke ham i hovedet" og "hvis han kommer, skal jeg nok slå ham". Citaterne er fra onsdagens udgave af Ekstra Bladet og viser, hvordan et personale i afmagt - og uden faglig ballast og pædagogisk ledelse - har tilgået den 17 årige Max Blom Møller, der er blind, autist og udviklingshæmmet, mens han boede på det kommunale døgntilbud Hartmannshus i Københavns Kommune.

Som Max's mor Bettina Blom siger det: "Jeg er dybt rystet over, at jeg kan aflevere mit barn til et offentligt system, og så får man sådan en behandling. Max er ødelagt nu for livet."

Hemmelige optagelser
Max's forældre har i årevis forsøgt at gøre opmærksom på behandlingen af deres søn på møder med kommunens forvaltning. Men trods udtalelser om, at det er utilfredsstillende, at personalet ikke opfører sig ordentligt, så skete der ikke noget. I begyndelsen af i år mistede forældrene så tålmodigheden med kommunen og installerede en lydoptager i Max's værelse. Og det er optagelserne herfra, som udgør den dokumentation, Ekstra Bladet nu har lagt frem.

LEVs landsformand, Sytter Kristensen, medvirker også i artiklen i Ekstra Bladet. Hun er selvsagt chokeret over behandlingen af Max:

- I sig selv er det jo helt utilstedeligt, at man prøver at passivisere en person med direkte vold. Det er den ultimative afmagt fra personalet side og en kultur, der er løbet helt af sporet. Men det, jeg hæfter mig mest ved, er, at det ikke er første gang, at der er sager om omsorgssvigt i Københavns Kommune. Det her er jo en kopi af de gamle sager, altså at en lokal ledelse ikke magter at håndtere opgaverne ordentligt, og at nogle uuddannede folk ikke har redskaber og kompetencer til at løse opgaven.

Den manglende pædagogiske faglighed omkring Max er Sytter Kristensen ikke ene om at kritisere. Faktisk blev det påtalt allerede i 2012 af psykiater på Børne- og Ungepsykiatrisk Center Glostrup, Anne Andersen. I en underretning til kommunen gjorde hun ifølge Ekstra Bladet opmærksom på, at det var bekymrende, at Max opholdt sig mange timer dagligt i et dagtilbud uden ordentlig pædagogisk opbakning. Baggrunden for hendes bekymring var blandt andet, at Max's epilepsi var blevet værre.

Kommunen beklager
Lydoptagelserne fra Max's værelse viser både den voldsomme tilgang til ham, som personalet giver udtryk for, men den viser også, at Max har henslæbt timevis uden aktivering.

- Det er bare endnu et tegn på, at man rent pædagogisk har kastet håndklædet i ringen. Nu er der kun den rå magt tilbage. Det er en gigantisk falliterklæring. Københavns Kommune må nu træde i karakter og komme op med en meget tydelig plan for, hvordan man vil undgå lignende sager i fremtiden - både på Hartmannshus og andre tilsvarende tilbud.
- Selvfølgelig så jeg helst, at den slags sager ikke dukkede op, men det er nok naivt at tro. Derfor er det helt essentielt, at man i kommunerne formår at reagere hurtigt og effektivt, når skaden er sket. I sagen om Max var kommunen jo blevet advaret og inddraget - uden at der skete noget. Kommunerne er simpelthen nødt til at lære vigtigheden af samarbejdet med pårørende, udtaler Sytter Kristensen.

Sune Bjørn Larsen, centerchef i Center for Børn med Handicap i Københavns Kommune, siger til Ekstra Bladet, at han beklager, at personalet har talt om at bruge vold over for Max, men at han ikke mener, at Max har taget skade. Han og andre fra kommunens ledelse har nu taget "nogle snakke med personalet" og sat fokus på, at man gennemfører den pædagogik, man har sat sig for.

Max bor ikke længere på Hartmannshus, men er flyttet til et mere velegnet botilbud.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap