img_2323_web.jpg 30.07.2014

Mundkurv om kritisable forhold

En stor del af de socialpædagoger, der arbejder i det offentlige, tager mundkurv på, når det kommer til kritisable forhold på deres arbejdsplads. Det viser en ny undersøgelse blandt næsten 1.400 socialpædagoger fra SL. LEVs landsformand mener, det er urimelige forhold for medarbejderne og er bekymret for de mest sårbare udviklingshæmmedes situation.

SLs Undersøgelsen viser blandt andet, at ca. hver tredje socialpædagog har været vidne til kritisable forhold, som offentligheden burde have kendskab til. Den viser også, at fire ud af ti har haft lyst til at ytre sig offentligt, men i en eller flere situationer har undladt at gøre det.

I Avisen.dk fortæller en socialpædagog, hvordan en af hendes kolleger blev fyret fra sit arbejde på et bosted, for at gøre opmærksom på et alvorligt arbejdsmiljøproblem. En beboer var til fare for de ansatte og beboeren selv, mente kollegaen. Men ledelsens svar var en fyrreseddel.

Trusler rammer også svage borgere
Sårbare borgere bliver også ramt hårdt, når ytringsfriheden kommer under pres. I TV2 Østs omtale af sagen om bostedet Tornhøj i Holbæk, kom det frem, at en medarbejder blev afskediget for at kritisere omsorgen for en af beboerne*). Da sagen kom i medierne, var Holbæk Kommunes første svar, at indgive en politianmeldelse af den tidligere medarbejder, for brud på tavshedspligten.

Socialrådgivere oplever også pres på ytringsfriheden
Det er ikke kun socialpædagoger, der klapper i, når der er noget galt. Det samme gælder for mange socialrådgivere, siger Niels Christan Barkholt, der er næstformand i Dansk Socialrådgiverforening til Avisen.dk.

"Vores medlemmer er talerør for nogle af de mest udsatte borgere og betingelserne for at udøve socialt arbejde. De risikerer ikke at blive hørt, hvis vores medlemmer er bange for at ytre sig, og det er de i høj grad", siger næstformanden for landets socialrådgivere."

Tavsheden truer retssikkerheden
Tilbage i december 2012 bragte Dagbladet Information historien om, hvordan udviklingshæmmedes retssikkerhed kommer under pres, fordi medarbejderne er bange for at miste deres job. I artiklen fortalte medarbejdere bl.a., hvordan de blev kaldt til kammeratlig samtale hos ledelsen, hvis de hjalp en borger med at anke en social afgørelse.

LEVs landsformand, Sytter Kristensen, mener at den nye undersøgelse fra SL tegner et uhyggelig billede af, hvor udbredt problemet er:

- Nu kan vi se, at rigtig mange medarbejdere, også i bosteder for mennesker med udviklingshæmning, holder mund om problematiske forhold.
- Det er en uhyggelig udvikling, hvor fokus på ro og budgetoverholdelse er så stærkt, at alt andet må vige. Både behandlingen af borgerne og deres retssikkerhed - og medarbejdernes arbejdsmiljø. Det er et alvorligt skred.
- Vi har gjort skiftende socialministre opmærksom på problemet ved talrige lejligheder. Men uden reaktion. Ministrene henviser til den igangsatte tilsynsreform, men jeg er nødt til at spørge: Tør medarbejderne komme med deres kritik af forholdene til tilsynet? Jeg håber det, men med et klima hvor truslerne om fyrring hænger i luften, er jeg langt fra sikker.

*) Opdatering 01.08.2014: Holbæk Kommune oplyser at de ikke mener, at opsigelsen skete på grund af kritik af omsorgen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap