sl ledsagelse juni 2014.jpg 02.07.2014

Ny undersøgelse dokumenterer tiltagende indespærring

Socialpædagogerne offentliggør i dag en undersøgelse som viser, hvordan kommunerne i tiltagende grad svigter de mest sårbare med handicap. Siden 2011 er stadigt flere blevet berøvet muligheden for den nødvendige støtte og ledsagelse til at komme uden for deres botilbud. Konsekvensen er indespærring i eget hjem.

Undersøgelsen er baseret på spørgeskemainterview blandt pædagoger i botilbud, dagtilbud mv. til mennesker med udviklingshæmning og andre handicap i årene 2011, 2013 og 2014. Den viser, at der - år for år - er sket markante beskæringer af hjælpen til de mennesker med handicap, som har størst behov for hjælp i hverdagen. Der er tilbagegang på en række centrale områder

Fra 2011 til 2014 er der færre og færre der får en ledsageordning på 15 timer månedligt (Servicelovens § 97). I 2011 svarede 57 procent af pædagogerne, at "få" eller "ingen af borgerne" var tildelt en ledsageordning med 15 timers garanteret ledsagelse. I 2014 er det hele 74 procent, som svarer dette.

Fra 2011 til 2014 er der færre og færre, der har mulighed for at foretage aktiviteter som at tage i biografen eller lignende. I 2011 svarede procent 25 procent, at en sådan aktivitet kunne ske impulsivt, hvorimod 14 procent svarede dette i 2013 og 2014. Andelen som angiver, at aktiviteter skal ske med to ugers planlægning eller mere eksploderer i perioden: Fra 8 procent i 2011 til henholdsvis 18 og 19 procent i 2013 og 2014. Selv når det gælder noget så selvfølgeligt som en gåtur, er der sket markante forringelser. I 2011 var der praktisk taget ingen, hvor denne type aktiviteter krævede nævneværdig planlægning - men i 2014 angiver 4 procent, at det kræver et par ugers planlægning eller mere. Ligeledes 4 procent angiver, at det kræver et par dages planlægning.

Fra 2011 til 2014 er der stadig flere som afskæres fra udflugter og ferie. I 2011 angav 20 procent af pædagogerne, at borgerne "i ringe grad" eller "slet ikke" havde mulighed for at vælge at tage på ferie, festival mv. To år senere, i 2013, var dette oppe på 28 procent og i 2014 er det hele 43 procent, der angiver dette svar.

Det er markant forringede økonomiske rammer i tilbuddene, som er årssagen til den negative udvikling i borgernes mulighed for at komme uden for deres botilbud. I 2011 svarer 53 procent, at det er økonomi som er årssagen - i 2014 er det hele 69 procent, som angiver dette som årssagen. I samme boldgade svarer 25 procent i 2011, at årssagen er, at der skal tages hensyn til andre borgere i botilbuddet. I 2014 er det hele 43 procent, som angiver denne årsag.

Undersøgelsen bekræfter entydigt, at de seneste års voldsomme besparelser på tilbud til mennesker med udviklingshæmning og andre handicap har direkte og indgribende konsekvenser. De har ramt de helt fundamentale livsvilkår for nogle af samfundets mest sårbare borgere benhårdt.

I lederartiklen til det netop udkomne LEV Blad, skriver LEVs landsformand, Sytter Kristensen om undersøgelsens resultater:

"Jeg efterlades med et klart og bedrøveligt billede af, at Danmark er i fuld gang med at spærre nogle af sine mest sårbare udsatte borgere inde. Det sker i et fængsel, hvor der ganske vist ikke er tremmer for vinduerne, men hvor konstante nedskæringer i den nødvendige hjælp og støtte gradvist lukker af i forhold til omverdenen.  Et helt voksenliv vel at mærke"

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap